ధారావాహిక

ఖాళీ పేజీలు -7

[దేవవ్రత ఉన్న పళాన రమ్మనమంటే పెరిగెత్తుకొని వెళతాడు స్వరూప్. దేవవ్రత ఆత్మహత్యా ప్రయత్నం చేసుకోబోయాడని తెలుస్తుంది. వారం రోజులుగా వర్కుకి వెళ్ళడం లేదనీ, తాగుడికి అలవాటు పడ్డాడని తెలుస్తుంది. దేవవ్రతని అపార్ట్మెంట్...

ఖాళీ పేజీలు -5

[క్రితం వారం-5 పేజీలు: ప్రాహీలో వచ్చిన మార్పు చూసి ఆమె అమ్మా, నాన్నా ఆశ్చర్యపోతారు.  రాజు ఎలా పోయాడని అడుగుతాడు ప్రాహీ తండ్రి. జవాబు చెప్పకుండా దాట వేస్తుంది ప్రాహీ.  నేహాని రిసీవ్ చేసుకోడానికి సుధీర్ రావడంతో అతని...

ఫ్రాడ్ అంటే వొళ్ళు మంట మంటో కి!- మూడో భాగం

మంటో కి నిలకడ లేదు అన్న సత్యం అందరికీ తెల్సిందే.  ఏ మజిలీ పైనా ఆగడం అతనికి ఇష్టం లేదు.  ఏదో కారణం తో ఒక చోట నుంచి మరో చోటకి అసలా ప్రదేశం తో సంబంధం లేనట్లు పరుగులు పెట్టేవాడు.

మంటో  కథ – రెండో భాగం

తండ్రి కఠోరత్వం, తల్లి కారుణ్యం రెండూ అతడికి వచ్చాయి.  ఈ ద్వంద ప్రవృత్తి అతనిలోని గందర గోళానికి కారణ మయ్యింది.    ఆప్పుడప్పుడు కఠోరంగానూ ప్రవర్తించేవాడు, అప్పుడప్పుడు కారుణ్య మూర్తి గానూ ప్రవర్తించేవాడు. 

ఖాళీ పేజీలు -3

పైకి మామూలుగా ఉన్నా నాకు నిద్ర పట్టని రాత్రులు చాలా ఉన్నాయి.

నేను గిల్టీ అన్నది ఎవరికీ చెప్పుకో లేను.
నా జీవితంలో ఆ పేజీలు ఎప్పటికీ ఖాళీగానే ఉంటాయి.

ఖాళీ పేజీలు-1

 శాన్‌ఫ్రాన్సిస్కో విమానాశ్రయం – శనివారం ఫిబ్రవరి 16, 2008 ఎప్పుడు, ఎలా ముగుస్తాయో చెప్పలేం గానీ, కథలు మాత్రం ఇక్కడే మొదలవుతాయి. కలలు కూడా. ముఖ్యంగా అమెరికాలో. అదీ ఎయిర్‌పోర్టుల్లో. దేవవ్రత కొత్త అధ్యాయం...