ఆమె ఎలా నిలబడిందో ఆశ్చర్యమే!

అది 2015. పర్సనల్ గానూ, కెరీర్ పరంగానూ ఓ సందిగ్ధ సమయం.    ఇప్పుడు నాకేం కావాలి అనే ప్రశ్నకి సమాధానం వెతుక్కుంటున్నాను. నేను ఏమన్నా సాధించేశాను అని తృప్తి పడచ్చా, లేక వచ్చిన అవకాశాలన్నీ పూర్తిగా వాడుకో లేక...

ఆటా నవలల పోటీ ఫలితాలు

అమెరికా తెలుగు సంఘం (ఆటా) నిర్వహించిన నవలల పోటీకి ఈసారి కూడా పెద్ద సంఖ్యలో నవలలు వచ్చాయి. ప్రముఖులతో పాటు కొత్త తరం రచయితలు కూడా ఆసక్తితో పోటీలో పాల్గొన్నారు. తుది జాబితాకి చేరుకున్న పది నవలల్లో ఈ ఏడాది అనేక...

అతి నవీన మామూలు కథకుడు

నరేష్ కథలు కూడా రాస్తాడు. నిశ్శబ్ద పేరుతో తెచ్చిన కవిత్వమూ, లేదా అత్యంత పదునైన అతని సోషల్ మీడియా పోస్టులతో బాటు వైవిధ్యమైన కథలు కూడా రాస్తాడని ‘పేరు లేను వెన్నెల’ కథల పుస్తకం నిరూపించింది...

వొక అన్వేషి నిష్క్రమణ

1 ఈ నాలుగు మాటలు రాయడానికి ముందు అసలు సాయిపద్మ నిజంగా లేదన్న విషయం నేను నమ్మాలి కదా! అదే కష్టంగా వుంది. ఈ చేదు నిజానికి నా నమ్మకంతో పని వుందా లేదా అన్నది వేరే విషయం కానీ- ఇది నా ఆలోచనల్లో వొక భాగం కావడానికి...

అణచివేత కింద అణచివేత

ఒక బలవంతుడి చేత అణచివేయబడి, అణచివేత అలమటతో విలవిలలాడిన వాడు, తనకంటే బలంతక్కువ వాడిని రాచిరంపాన పెడుతుంటే దానినేమనాలి? నేను నాజీలూ యూదులూ పాలస్తీనుల గురించి మాట్లాడడం లేదు. నాకంత ఎరుక లేదు కూడా. నేను...

విమర్శ అనేది లేదు- అన్నీ సమీక్షలే!

సమకాలీన సాహిత్య అంశాలపై చర్చలో భాగంగా మొదటి చర్చ కథారచన, కథా సాహిత్య విమర్శ గురించి మొదలుపెడ్తున్నాం. మీ అభిప్రాయాలు ఇక్కడ వ్యాఖ్యల రూపంలో పంచుకోండి!

English Section

The Masks

Telugu: RS Krishna Moorthy   [In a corrupt society, no institution stands by its values it so glaringly professes on its websites and no individual lives by the values he announces to live by. When personal...

Kafir’s Monologue

I am a kafir born in a Hindu family teared up hearing azaan after a decade for the first time The proof of life we lived The land we once belonged to The hidden, forgotten but still existing In memories In Science, We...

Pure Fiction

Telugu: Malladi Ramakrishna Sastry *** [We often mistake that the noble (by birth or by knowledge) behave nobly and lead a life model to others. But, no! Seldom they do. It is the poor and the simpleton that display...

Naheed Akhtar’s Two Poems

Naheed Akhtar is a seasoned poet. She creates beauty with lucidity. In simple language her thoughts flow at once from the space inside her heart to the canopy of the sky, coursing the waves of time and tide to preserve...

Black Hide

Telugu: Ramachandra Rao *** The Boy entered the spacious drawing room and stood obediently in one corner. Pate Rao, who had just finished his morning tea and sank into the downy sofa listening to the BBC looked at him...

Are you really an atheist?!

The politics of the present time is a parasite. It is responsible for the creation of mass hysteria all over the world. But I don’t care much about the politics operating around me. What I do care about is how it...

The Sensitive Fabrics of Nostalgia

The longing for a memory which is stitched to a home or a geographical location is the way a person understands nostalgia. This kind of nostalgia gets married to everything we do, if we are living far away from what is...

Run

            It had been raining heavily for the past few days. I came to convince Jangamaiah to go with me, to live with me, loners the two of us, with no one to shower our love on, even if we had the feeling left in us...