మనకొద్దు! మనకొద్దు ఈ చై.నా. చదువులు!!!!

అవకాశాలు పెరగకుండా కేవలం పోటీ పెరగటం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏముంది? 

పెద్ద బాలశిక్ష

”అలా ఊహిస్తూ ఉన్నప్పుడు మీకెలా అనిపిస్తుంది. అలాగే అన్పిస్తుందా? డాక్టర్‌ గోకుల్‌రెడ్డి ఆత్రంగా తల మెడ కొంచెం ముందుకు వంచి, కళ్ళు కొద్దిగా చికిలిస్తూ అడిగాడు. ”అవును… కాదు… కాదు…...

“రజని” అంటే పాట మాత్రమే కాదు!

రజని స్వరం వింటున్నప్పుడో, ఆయన సాహిత్యం చదువుకుంటూ వున్నప్పుడో భావకవిత్వ ప్రభావాల నీడలు చెదిరిపోయి, రజని మాత్రమే నిలువెత్తు రూపంలో ప్రత్యక్షమవుతూ వుంటారు.

కేరాఫ్ శరత్ , రంగరాజపురం సెవెన్ లాంప్ జంక్షన్

ఇవన్నీ కాదు ఎన్ని ఇబ్బందుల్నైనా తట్టుకుని ముందు బతకాలి ... ఇంటిదగ్గర అనుక్షణం నాకోసం ఎదురుచూసే నా పిల్లల కోసం బతకాలి. 

మాటల గుర్తులు

            అంతా చేసి మళ్లీ ఏ మాట దగ్గరో నీ దగ్గరికొచ్చి ఆగిపోతాను.

ప్రేమకథ – 9

దేవుడినీ, పూజలనూ, ఆలయాలనూ తెగతిట్టే వివేక్ తిరుపతి కొండకు వెళ్లడమేమిటి?

సాహిల్ వస్తాడు గురించి రెండు మాటలు

మమత తప్ప మతం తెలియని పాప ఇచ్చే భరోసా ‘సాహిల్ వస్తాడు’

కాల యాత్ర అద్భుత కథనం

మళ్లీమళ్లీ చదవాలనిపించే కథ ‘టైమ్స్ ఆరో’.

అసమాన అనసూయ గారూ -నేనూ-1

తెలుగు నాట జానపద, భావ గీత, లలిత సంగీత ప్రక్రియలకి ఆద్యురాలు “కళా ప్రపూర్ణ”, ‘అసమాన అనసూయ” డా. అవసరాల (వింజమూరి) అనసూయాదేవి గారు మొన్నటి మార్చ్ 23, 2019 నాడు తన 99వ ఏట వాషింగ్టన్ D.C లో ముగ్గురు కూతుళ్ళు...

అతని గుర్తు

“హల్లో సర్ ! “ బార్న్స్ అండ్ నోబుల్ లో స్టార్ బక్స్  కాఫీ చప్పరిస్తూ స్లావేజ్ జిజేక్ ‘ ద పారలాక్స్ వ్యూ’  ని  తిరగేస్తున్న నేను ఎవరో పిల్చినట్టయి తలెత్తి చూసా! యెదురుగా కూర్చున్న మా చిన్నమ్మాయి కూడా తను...

అచ్చే దిన్     

కొందరికి నూకలు చెల్లగొడితే గానీ దేశాన్ని మార్చలేడు.మార్చలేడు.

ప్రశ్నల రెపరెపలు

అసలు ఎవరి గురించైనా ఎందుకు రాయాలి? ఎందుకు తెలుసుకోవాలి?

ఒక మహాయజ్ఞం అలా మొదలైంది!

నిజానికి భయమంటే ఏమిటో తెలియని ధీరుడు ఆతడు. నిర్భయం ఆయన సొత్తు. ధైర్యం ఆయన చిరునామా.

ఐ హేట్ ఇండియన్ రైల్వేస్!

1980 లో కాకినాడ కాలేజీలో ఎలెక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నప్పుడు ఓ రోజు నాన్న ఇంట్లోకొస్తూ చెప్పిన విషయం తనకి ఉద్యోగం పోయిందని. దాదాపు ముఫ్ఫై సంవత్సరాలు వేట్లపాలెం సగ్గుబియ్యం ఫ్యాక్టరీలో...

భాష

వేలి కొసలమీద ఎత్తెత్తి అడుగులు మోపుతూ నడిచి వెళ్లిపోతుంది నిశ్శబ్దం లాగే, రాత్రిలాగే స్వరం కోల్పోయిన భాష.   మన్నుతిన్న పాములా ఓపక్కన ఒరిగి చిక్కటి చీకటిని స్వప్నాల్లో ఊరేగిస్తూ తుంపరలు తుంపరలుగా రోదిస్తూ...

English Section

The Canvas

Behind all our isms, there lies a strong conviction to become good human beings; and the goal of all our isms is to create a fair and just society on the foundation of primal human values.

Two Poems by Arjun Rajendran

The Dog-Catcher 1747   Gumastas, sowcars, spies and mahouts maybe important—but then there is Savari, the dog-catcher, searching   near the town gates, in kilns, the riverbank: for canines to drown so his only...

The tale of a Poet

while transforming his aesthetic liberty into narcissism he gambles with expressions turning the locutions of credos into beauty of tenets trying to find amorous melody of life he always lost in lush thoughts recreating...

Dispatches to distant lovers

Saranga English section is now happy to announce a new column – Featured Poet. We invite submissions to this feature at editor@saarangabooks.com This fortnight we’re presenting Abul Kalam Azad. Abul’s...