నిప్పు రాజేసిన ఫైజ్ కవిత!

నియంత పాలనను చీల్చి చెండాడుతూ ఫైజ్ తన నిరసనను దట్టించి తూటాల మాదిరిగా ఈ నజ్మ్ లోని పంక్తులను వదిలాడు.

మన ‘ఇల్లు’ను మనమే చక్కబెట్టుకోవాలి

భవిష్యత్ ఉద్యమాలకు స్ఫూర్తిదాయకమైన ఈ కథ ఇప్పటి సందర్భంలో ఎన్నో పాఠాలను మనకు చెప్తూ ముగుస్తుంది.

అతడి కథలు విషాద శాకుంతలాలు

వెంకట్రామయ్య గారు ఇకలేరు అనగానే నా మనసులో కదలాడిన కథలు పాత్రలు ఇవి!

ఎడారిలో ఖర్జూర వనాల నీడ

ప్రేమానుభవం ఒక కృష్ణ బిలం అనుకుంటాము కానీ అదెప్పటికీ కృష్ణ బిలం కాదు . వొట్టి పాలపుంత.

మగనాలిమెట్ట!

‘తను చేస్తున్న పని సరైనదే. ఇది తప్పనిచ్చి తనకు మరో దారెక్కడిది.’ అదేపనిగా అనుకుంటోంది సీకరి. ‘తప్పదు. తప్పదు. ఇప్పటికే ఆలస్యమైంది. మరి నోరుమూసుకుని కూర్చోవడం కుదరదు.’ ఇలా కూడా ఒకసారికి పలుమార్లు తలపోస్తోంది...

వానప్రస్థ – The Northern Winds

"నేను సంతోషంగా ఉన్నానా అంటే ఉన్నాను. కానీ ఏదో తెలియని వెలితి.."

నీ మౌనం వారికి ఆయుధమే!

అన్యాయమని తెలిసీ స్పందించని మనుషుల్లో
రకరకాల జంతు సంచారం కనిపిస్తోంది

ఎర్రమట్టి గాజులతో భారతీయత్వ దర్శనం

“The best way to express gratitude is to recognize the sorrows of other people.” ― Benyamin, Jasmine Days ఈ కొటేషన్ కి పూర్తిన్యాయం చేసిన కవితా సంకలనం రేణుకా అయోలా గారి “ఎర్రమట్టి గాజులు”. జీవిత...

నాటక శిల్పంపై… అసామాన్య అధికారం రెంటాలది!

రెంటాల గోపాల కృష్ణ శతజయంతి సందర్భంగా వారి గురించి జ్ఞాపకాలూ, విమర్శ వ్యాసాలకు ఇదే మా ఆహ్వానం!

మనిషి పరిచయం – 5

మనిషి హృదయ స్పందనలనూ, అనుభూతులనూ, ఉద్వేగ పారవశ్యాలనూ దుఃఖ వివశతలనూ ఔషదాలేమైనా ప్రభావితం చేస్తాయా.?

ఇది చెప్పాలనే

అప్పటికే కొన్ని లక్షల ముక్కలైన ఓ బిందువు కిటికీ చువ్వపై చింది మరిన్ని చినుకులైంది అప్పటికే నిద్రపోవాల్సిన ఓ ఒంటరి చెంపపై తుప్పరగా వాలింది దుప్పట్లోకి చేరాక దూరాల్సిన జ్ఞాపకాలేవో దుప్పటిలా కప్పేశాయి ఎప్పటి...

అన్నీ అందరికీ కుదరవు!

“స్త్రీ-పురుష సంబంధాలు డబ్బుతోనూ, జయాపజయాలతోనూ మాత్రమే ముడిపడి వుంటాయా?” అని ప్రశ్నించినవాళ్లని చిన్నచూపు చూస్తూ, “కాదు, వాళ్ల మధ్య నుండే ప్రేమతో మాత్రమే!” అని కోట్లమంది తేలిగ్గా జవాబు చెబుతారు. ముఖ్యంగా...

English Section

A Night in the Refugee Camp

Featured Poet: SWAPNA BEHERA In this issue I’d like to introduce one of the most acclaimed poets of India and abroad by name Swapna Behera from Odisha. She received numerous awards and accolades for her contribution to...

Dispatches to distant lovers

Saranga English section is now happy to announce a new column – Featured Poet. We invite submissions to this feature at editor@saarangabooks.com This fortnight we’re presenting Abul Kalam Azad. Abul’s...