రెండు ప్రపంచాల మధ్య రైలు ప్రయాణం

చెప్పుకో లేనంత ఒంటరితనం , ఆగనన్ని మాటలు ఇంకా మిగిలిపోయాయి.

కాసింత ఆత్మ గౌరవపూరిత బతుకు కోసం….

శ్రీధర్ వెల్దండి కథలు "పుంజీతం" ఆవిష్కరణ 21 నవంబర్

కవిత్వం ఒక ఔషధం: కొప్పర్తి

సంస్కృతం మూలభాషల్లో ఒకటి అయినా మాతృ భాష ని మింగేసిందనడానికి సందేహించను. ఇంగ్లీషు చేస్తున్న నష్టం కన్నా ఇది ఎక్కువ.

మా నాన్న మారయ్య

కొత్త శీర్షిక ప్రారంభం

గడ్డి బొగ్గులు

ఏ ఉపద్రవాన్ని తప్పించుకోవడానికి.. ఇంత నాటకమూ రక్తికట్టించాడో.. అది మాత్రం తప్పలేదు.

కల్లోల కాలానికి టార్చ్ బేరర్ శివసాగర్

ప్రజా బాహుళ్యంలో భాగం అయిన శివుని యశస్సును చెరిపేయగలరా?

పోస్టుమాన్ ఫిలాసఫీ!

నీ చుట్టురా ప్రపంచంలేకుండా నీకంటూ ప్రపంచం ఉండదు.

అసుర‌న్ సూచ్చాంటే.. మ‌న ప‌ట్ట‌పేగులు తెగుతాయ్‌!

నిజ‌జీవితంలో ఓ పాత్ర ఎట్లా ఉంటాదో అట్ల ఉండ‌టం మామూలు విష‌యం కాదు.

కొన్ని బోల్డ్ చిత్రాలు….

కొన్ని కేవలం వ్యాపారాత్మక దృష్టితో సొమ్ము చేసుకోవడానికి తీసి వుండొచ్చు. కాని ఏదైనా సమాజంలో వైవిధ్యం వున్నట్లే, సినెమాలో కూడా వుండాలి కదా.

…..అలాగని మరీ మొద్దునూ కాదు!

బ్రాహ్మణులే బాగా చదువుకుంటారు అన్న ఆలోచనేదో లోలోపల ఉండేది. అందువల్ల బాగా శ్రద్ధ పెట్టి బ్రహ్మాండంగా చదువుకోవాలన్న పట్టుదల ఉండేది కాదు.

బహుజన అక్షరాలకు కొండంత బలం

అంతా బానిసలుగా తయారైనం.వడ్డించేటోడు మనోడైతే ఎవని పెళ్లి అయితేనేం?

దొంగ

కులాసాగా పడక కుర్చీలో కూచుని ఉన్న మామ్మకి ఇంతలో ఏ కష్టం వచ్చింది?!

రాస్తాననీ ఎప్పుడూ అనుకోలేదు: వైష్ణవి శ్రీ

ఇంట్లో తిండి గింజలు లేక వస్తులున్న రోజులూ లేకపోలేదు.

ఒక సారో కథ

అంతాన్ని ఊహించడం సులభమే గానీ, మెచ్చుకోవడానికి, హత్తుకోవడానికీ రచయిత వాక్యాలని చదవాలి.

ఆకాశమై విస్తరించి……

అక్షరాలను రువ్వినా, వాక్యాలను సంధించినా లక్ష్యం కవితా కేంద్రమే కదా. కాని ఆకాశ వైశాల్యం చెక్కుకున్న చుక్కల వాడలో ఏ రిక్క కవన బిందువో కనుక్కోవడం కష్టమే మరి. నా మనోభావాన్ని విన్నట్టు లక్ష నక్షత్రాలు ఒక్కుమ్మడి...

మన తెలుగు- మన ఇంగ్లీషూ!

ఈ మధ్య ఎక్కడో చదివాను. తెలుగు చచ్చిపోతే తెలుగు సంస్కృతి కూడా దాంతోనే పోతుంది అని. ఒకవేళ అది నిజమే అనుకున్నా, అయితే వచ్చే పెద్ద నష్టం ఏంటీ అనుకున్నాను. చంద్రబాబు నాయుడూ, జగన్మోహనరెడ్డి లాంటి నాయకుల్ని...

ఆమె న్యాయం

“ఏం పిన్నావో ? జాం  సేపు గాలా నువ్వొచ్చి? పిలుత్తుంటే పలకవే?  పొణుకున్నావా ఏంది ?” చిల్ల కంప దడి అవతల్నుంచి సాంబ్రాజ్యం కేక విని , చిక్కుడు కాయలు బుట్ట నిండా నింపుకుని పందిరి కింద నుంచి...

English Section

The Zoya Factor

Sipping steaming filter coffee, relishing it’s aroma and taste with every sip, Preetha sat in the recliner in her balcony. Monsoons have settled in the city washing away the dust collected on the leaves and trees...

Devipriya’s Voice of the Rainbow

An entire book of love poetry! That too from a left-wing poet! Maybe, someone who has read Telugu poetry from the left circles, may have expected to read a poem or two on the women companions in the movement or poems...