Prison Diaries: Malati, Lifers, and ‘Deathers’

In the outside world, women were trapped within strict, cruel, and unsympathetic homes, families, and relationships that exploited them, made them work to death without ever thanking them. They were trapped...

కవిత్వం కాలాన్ని రచిస్తుంది…

కవిత్వంలో కాలం వుంటుంది. అది వర్తమాన కాలమో, భూత కాలమో , భవిష్యత్ కాలమో, లేక ఒకటిని మించిన కాలమిశ్రమమో!  అది కవి ఎంచుకునే వస్తువు మీదా , అతని చూపు మీదా  ఆధారపడి వుంటుంది. మనిషి జీవితాన్ని కేంద్ర బిందువుగా...

Fear

I am afraid that the island no longer belongs to me, that my waist will never deflate, the hair on my head not return, the dictator will give his power to his son, and my daughter not know the land of her...

Moon and Venus

Venus shines brightly dueting with the Moon like two celestial lovers playing hide and seek Moon wants to give a surprise changing its shape and size Venus responds lovingly shining even more bright they...

When the man fell…

The bike’s wheel spun around like the night sky on a time-lapse, sparkling and hissing inaudibly. The fallen man was in a state of shock. A few vegetable vendors rushed to him and helped him get up as he...

నలుపు తెలుపులకి మధ్య వున్న ఊదారంగు

అన్వీక్షకి ప్రచురణ "నువ్వెళ్లిపోయాక.." కి ఎడిటర్లు అరిపిరాల సత్యప్రసాద్, స్వాతి కుమారి రాసిన నాలుగు మాటలివి!

అల్విదా!  

అతడిని జీవించనివ్వండి అతడిని విడుదల చేయండి లేదంటే ముగిసిపోతాడు     జీవితం ఇక చాలు అని ఎందుకనిపిస్తుందో ఇప్పుడర్ధమవుతోంది   ఎంతో వివేచనాపరులు కొందరు  అర్ధాంతరంగా జీవితాన్ని ముగించడం చూసి ఎందుకలా...

శిల్పం ఆయన ప్రాణం

అద్దేపల్లి అమూల్యమైన లేఖ

నవలల పోటీకి ఆహ్వానం

గడువు: నవంబరు 30, 2021

నిశ్శబ్దంలో శబ్దం

ముసలితనం ఏరోజుకారోజు దాని నీరసంలో చిన్నబుచ్చుతూనే ఉంది   నిజాల్ని అద్దం కటువుగా అయినా పాడి విపిస్తూనే ఉంది   “నిన్న” నన్ను ఎప్పుడో వదిలేసింది “నేడు” కూడా నెమ్మది నెమ్మదిగా వదిలేస్తూనే ఉంది   “రేపు”...

సోషల్ సెన్సారింగ్ దాటి రాయండి….

తెలుగులో ఇప్పుడో విచిత్రమైన పరిస్థితి ఉంది. పాఠకులు తగ్గిపోయారు. రచయితలే పాఠకులు.

బయట భోరున వర్షం

తమిళ మూలం: ఆర్. చూడామణి తెలుగు: దాము రాఘవన్ చూడామణి(1931-2010)తొలి తమిళ స్త్రీవాద రచయితల్లో ముఖ్యమైంది. 1951 నుంచి 2004 దాకా, యాబై యేళ్ళకు పైగా రాసింది. ఆమె రచనలు ప్రధాన స్రవంతి పత్రికల్లోనూ, సాహిత్య...

లోక మర్మాన్ని తెలిపే ‘లొట్టపీసు పూలు’

“నిద్రబో బొడ్డెమ్మ… నిద్రబోవమ్మ నిద్రకు నూరేండ్లు.. నీకు వెయ్యేండ్లు నిన్నుగన్న తల్లికి నిండ నూరేండ్లు పాలిచ్చు తల్లికి బ్రహ్మ వెయ్యేండ్లు పాలు అన్నం పెట్టి పాపడకాయ నెయ్యి అన్నంబెట్టి నేరేడు కాయ పెరుగు...

వలపు స్వాతంత్య్రం

అలా అసహనంగా ఫోన్ వైపు చూస్తూ కూచుంది, రూప. కానీ అది మోగట్లేదు ఎంతకీ! ఆతృతగా ఉంది, భయంగా ఉంది.. కానీ కావాలని ఉంది. కావాలని ఎక్కువగా ఉందేమో.. అందుకే ఆతృతని భయాన్ని పక్కన పెట్టి ఎదురు చూపులు కొనసాగిస్తూంది. చరణ్...

పాడుబడిన గ్రామం   

ఇరాక్ యుద్ధ ‘శిథిల’గాధ

మొగలాయి అంగట్రాజమ్మ

“సచ్చినాన్రా నాయినో… ఈ లం… ముం… నన్ను సంపేసిందిరో…”  రెండు కాళ్ళ సందుల్లో ఆయువుపట్టుకాడ అరిచెయ్యిలు అడ్డాంబెట్టుకోని యాన్నుంచో ఎగిరొచ్చి మా మజ్జిలో దబ్ మంటా పడి గిలగిలా కొట్టుకున్నాడు...

నదిగా నీవు.. తీరంగా నేను

తెలుగు వెంకటేష్ తెలుగు కవిత్వంలో తనదైన ముద్ర వున్న కవి. మూడు దశాబ్దాలుగా నిరంతరం కవిత్వ యజ్ఞం నిష్ఠతో చేస్తున్న వాడు. “ఒక తడి..అనేక సందర్భాలు(2004)” కాలం నుండి “తూనీగతో సాయంకాలం (2021)”...

English Section

Fear

I am afraid that the island no longer belongs to me, that my waist will never deflate, the hair on my head not return, the dictator will give his power to his son, and my daughter not know the land of her father, and...

Moon and Venus

Venus shines brightly dueting with the Moon like two celestial lovers playing hide and seek Moon wants to give a surprise changing its shape and size Venus responds lovingly shining even more bright they disappear one...

When the man fell…

The bike’s wheel spun around like the night sky on a time-lapse, sparkling and hissing inaudibly. The fallen man was in a state of shock. A few vegetable vendors rushed to him and helped him get up as he winced in pain...

Jaana

Do you remember Jaana when I told you that love belongs to the true believer! When I said this, I meant love make impossible achievable. But how ill-fated am I! You couldn’t trace the signs of my sighs. Before...