కధలు

అభావం

  ఆఫీసు ఇంటికొచ్చేసరికి రాత్రి తొమ్మిదయ్యేది. నెలలో దాదాపు పది రోజులు ప్రయాణాల్లో గడపాల్సి వచ్చేది. నాలాంటి వాళ్లను వెతుక్కుంటూ వచ్చింది లాక్‌డౌన్. అనూహ్యంగా వరించిన ఆ గృహనిర్బంధానికి నాకన్నా ఎక్కువ సంతోషించింది నా...

Second Life

సైబర్ టవర్స్ జంక్షన్ లో కనిపించిందది. ఆఫీస్ కు వెళ్తున్నప్పుడు గమనించాను. బిల్ బోర్డు మీదున్న అమ్మాయిలో ఏదో ఆకర్షణ ఉంది. ఆమెకి నలభై ఏళ్ళుంటాయి కావొచ్చు. అతనూ సుమారు అదే వయసు. ఒడ్డునుంచి బయల్దేరుతున్న పడవ. చుట్టూ అందమైన...

అరుగు

తల్లులందరికీ మాతృదినోత్సవ శుభాకాంక్షలు! అమ్మతో ఒక కేకు కట్ చేసి తినిపించి, తర్వాత ఒక ఫోటో దిగి సోషల్ మీడియాలో పెట్టడం వరకు ఆలోచిస్తున్నాము. ఈ యాంత్రిక ప్రపంచంలో పిల్లల కష్టాలను అర్థం చేసుకున్న ఒక తల్లి కథే ఈ అరుగు.

వాన మొదలయ్యింది

“ఇప్పుడెందుకో ఆ గోడ మీద కాకులు గుంపుగా ఏదో ఆపదను పసిగట్టినట్టు రహస్యాలను మాట్లాడుకుంటాయి అటుపక్కన ఇంకో కాకుల గుంపు వచ్చి” “ఆ తర్వాతేమీ రాయలేదు. చూడు యెన్నేసి కాగితాలో. కవిత్వాలు. చాలమటుకు సగంలోనే...

డియర్…లెక్సా!

ఆమె జ్ఞాపకాలతో మదిలో నిండిన చీకట్లు…గది నిండా కూడా వ్యాపించాయి. ఒక్కసారైనా కాల్ లిఫ్ట్  చెయ్యకపోదా అన్న ఆశతో మళ్ళీ మళ్ళీ కాల్ చేస్తూనే ఉన్నాడతను,ఆమె మధుర స్వరంలోంచి ‘హలో..’ అనే పదం వినడానికి ఒంట్లోని...

రంజాన్ బీ దు:ఖం

గొడ్లోచ్చే వేళ్ళ,కన్నతల్లి పేగుతెగిన గాయం జ్ఞాపకాలు మనసు తూర్పార పడుతుంటే గలమలో కూర్చొని శోక ముద్రలో విలపిస్తు౦టది.ఇండ్లు చేరుతున్న పశువులు బాటెంట పోతూ ఆ తల్లి వైపు జాలిగా చూస్తూ దుఃఖ భాష అర్దమై భారంగా కదిలి పోతుంటాయ్...