శివారెడ్డి కవితలు వినండి!

మనిషిని వింటాను   ఒక్క క్షణం నిరాశ మరుక్షణం ఆశ, పెద్ద ఆశ మహోద్యమమంత ఆశ పొద్దుటిపూట గాజుల శబ్దాలు వింటాను పూలశబ్దాలు వింటాను చెరువులో తొణుకుతున్న చిరునల్ల శబ్దాలు వింటాను వింటాను నేలను వింటాను ఆకాశాన్ని...

‘మో’ కవిత వినండి: తుఫాను వస్తే ఏం చేయాలి?

  (‘రహస్తంత్రి’ కవితా సంకలనంనుంచి)   ఇక్కడంతా చీకటి చీకటి తడితడిగా చిత్తడిగా ఉంది చీకటి గొంతు నులిమినట్లుగా అంచులు నుసిమినట్లుగా ఉంది.   ఉండుండి ఓ మెరుపు- కాని నిలవదు. నల్లని రాళ్లేవో చిట్లి...

ఒక మార్మిక వాస్తవికతలోకి……ఐ

శ్రీనివాస్ బందా స్వరంలో వినండి అఫ్సర్ కథ "ఐ"

రావిశాస్త్రి కథ “మొదటి నెల జీతం”

నలభైలనాటి మధ్యతరగతి ఆర్థికావసరాలని, ఆనాటి పరిస్థితులతోబాటు పేని ఒక హాస్యకోణంనుంచి ప్రదర్శించే ఈ కథానిక, ఆలోచించడానికి కూడా ప్రేరేపిస్తుంది.  

జగన్నాథ శర్మ కథ “నాన్నంటే..” వినండి!

నెత్తుటి స్పర్శని, ఆత్మీయత పరిమళాన్ని అతి హృద్యంగా అందించిన కథ. కదిలించి, తెరుచుకున్న కళ్ళని మరింత తెరచే కథ. మెత్తటి పసి చేతులతో గుండెని పిండి, కరుణాశ్రువులని వొలికించే తడి ఉన్న కథ.

మరువాడ శారద కథ: నీరెండ

కష్టాలనీ సుఖాలనీ, సరదాలనీ సమస్యలనీ చిన్నతనం నుంచీ నడివయసుదాకా చవిచూసీ చూసీ, తీరికగా వెనక్కి వాలి కళ్ళు మూసుకుంటే కనిపించేది.. మరువాడ శారద రచించిన కథ - "నీరెండ".

సంఘర్షణలోనే అందం ఉంది

పూలపాన్పులు కావాలా స్వేదస్నానాలు కావాలా? ఎంతో పెద్ద విషయాన్ని ఎంతో అల్పమైన పద్ధతిలో చెప్పిన – ‘బన్సీలాల్ పర్మార్’ హిందీ కథ “సంఘర్ష్ హీ సౌందర్య హై”కు స్వర్గీయ ఆర్ శాంతసుందరి తెలుగు అనువాదం – “సంఘర్షణలోనే అందం...

గాజుల ఉమామహేశ్వర్ కథ “క్విజ్ మాస్టర్” వినండి

దేని విలువ గొప్పది? గమ్యానిదా? మార్గానిదా? లేక రెండూ ముఖ్యమేనా?  రెండిటి ప్రాముఖ్యతనూ చక్కటి తీరులో వివరించి, తెలిసిన దారిని కొత్త వెలుగులో చూపిన కథ గాజుల ఉమామహేశ్వర్ రచన “క్విజ్ మాస్టర్” సాయంత్రం...

వీరుడు మహావీరడు

-కాళీపట్నం రామారావు “బలం”  ఇది ఉన్నవాడు లేనివాడిని అణగదొక్కడం సహజంగా జరిగేదే.  దాన్ని వినోదంగా చూసి చొక్కా దులుపుకుని పోవడమూ మామూలే.  అలాంటి పోరాటాలు జరిగేది – వ్యక్తుల మధ్యనేనా?  జవాబుని అతి...

కొ. కు. కథ “కుక్క” వినండి

విశ్వాసానికి మారుపేరుగా కుక్కనే ఎందుకు పేర్కొంటారో? విశ్వాసాన్ని గుర్తించలేకపోవడం ఎందుకని? అది మనిషితనమా? పశుత్వమా?

ఆడియో / వీడియోలు