సంగీతమే చిత్తరంజన్ శ్వాస- 2

సరిగమల ఆరోహ, అవరోహణలే ఉచ్ఛ్వాస, నిశ్వాసలుగా మలుచుకున్న మనిషి చిత్తరంజన్ మాస్టారు.

సంగీతమే శ్వాసగా చిత్తరంజన్ మాస్టారు

గాయకుడా, స్వరకర్తా, సంగీత సూక్ష్మాలు తెలిసిన రసజ్ఞుడా, సంగీత చరిత్ర శోధించిన పరిశోధకుడా... ఏమో ఏదైనా తక్కువే అనిపిస్తుంది.

తూరుపు గాలి వీచెనోయ్!

“ఎంత కాలమైంది ఇలాంటి నాణ్యమైన కథలు చదివి,” అన్నారు, “చరిత్రని కథలుగా మలిచి, వర్తమానానికి సూచీలుగా చూపించిన కథలు,” అని కూడా అన్నారు.

శారదా శ్రీనివాసన్ వీడియో ఇంటర్వ్యూ – మూడో (ఆఖరి) భాగం

నవ్వుతుంటే జలపాతం జర జరా జారినట్టుందని కవులనగా చదివారు కదా!  ఇప్పుడు ప్రత్యక్షంగా విని పరవశించడానికి రండి.

శారదా శ్రీనివాసన్ వీడియో ఇంటర్వ్యూ – రెండో భాగం

అలాంటి రోజుల్లో ఒక్క నండూరి విఠల్ గారితోనే వెయ్యికి పైగా నాటకాలు పలికారంటే ఆవిడ స్థాయిని మనం వూహించవచ్చు.

మన రజనీ స్మృతిలో…

కొద్దిగా ఆలస్యంగానైనా ఆయన సన్నిహితులు, కుటుంబ సభ్యులు, మిత్రులు, అభిమానులతో కల్సి పదిహేడు, జూన్  సాయంత్రం ‘ఛాయా’ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో  సంస్మరణ సభ జరిగింది.

రుణానంద లహరి కబుర్లు: ఆడియో

‘ముళ్ళపూడి వెంకట రమణ సాహిత్యం పై  ఎమ్వీయల్ సమగ్ర పరిశోధన’  “కానుక” నించీ  “ఋణానందలహరి”   అన్న అధ్యాయం  ఆడియో ఇది. చిన్నప్పుడు మా అమ్మమ్మ గారి ఊళ్ళో, పొలం గట్టు మీద కూచుని...

ఆమె పలుకు బంగారం 

ఆ రోజుల్లో రాత్రి 9.30 కి ఆకాశవాణి నుంచి లైవ్ నాటక ప్రసారాలు. ప్రి రికార్డింగ్ లేదు, ఎడిటింగులు లేవు, చిన్న అపశృతి పలికినా నాటకం సర్వ నాశనమై పోతుంది.

సత్యం శంకరమంచి “భోజన చక్రవర్తి” ఆడియో-1

ఎప్పుడో మనమెక్కడో చూసి మరిచిపోయిన అపరిచితల్లాంటి కథలు. ఇక్కడే మన పక్కనే నిలబడి మనల్నే గమనిస్తున్న చిరపరిచితుల్లాంటి కథలు.

కులాల అడ్డుకట్టలు దాటుకొని…!

ఎనభై ఆరేళ్లు నిండాయి.  జ్ఞాపకాలు జారిపోలేదు.  గొంతు జీర పోలేదు.  జీవితం మీద ఫిర్యాదులు లేవు.  ఏ  కమ్యూనిష్ట్ సిద్ధాంతాలనైతే ఆవిడ నమ్ముకున్నారో అవి ఎన్ని కష్టాలొచ్చినా వంగిపోకుండా నిలబెట్టాయి.  అందుకే ఈ వయసులో...

నిషేధాలూ నిఘాల మధ్య …

నంబూరి  పరిపూర్ణ గారి వీడియో ఇంటర్వ్యూ: రెండో భాగం

బతుకును ‘పరిపూర్ణం’ చేసుకున్న మనిషి

చిన్న చిన్న సమస్యలకే బెంబేలెత్తి డిప్రెషన్ లోనికి వెళ్ళేవాళ్ళకీ, ఆమె జీవిత కథ “వెలుగు దారులలో ....” ఓ చక్కటి మందు.

ఆడియో / వీడియోలు