సుజాత (రంగరాజన్)  కథ “అనుభవం” వినండి!

తమిళ మూలం – నిజత్తై తేడి; రచన – సుజాత (రంగరాజన్)     అనువాదం: గౌరీ  కృపానందన్ సేకరణ: “తమిళ అనువాద కథలు” – గౌరీ కృపానందన్ అనువదించిన కథా సంకలనంనుంచి. ప్రచురణ: అన్వీక్షికి ప్రచురణలు * వాళ్ళిద్దరికీ, అంటే సరోజకీ...

వాడ్రేవు వీరలక్ష్మీదేవి కథ “శక్రచాప వక్రరేఖ” వినండి!

పెళ్లి అనే వ్యవస్థ గోడలు బీటలువారుతున్న ఈ కాలంలో ప్రతి జంటా చదివి, ఆకళింపు చేసుకుని, ఆలోచించుకోవలసిన కథ.

ఈ కవిత వినండి!

'దర్భశయనం శ్రీనివాసాచార్యకవిత - "అడవి దారిలో వస్తున్నా"

అజయ్ ప్రసాద్ కథ “ఆమె నీడ” వినండి

అనేక రూపాల ప్రేమ… జీవితాన్ని రకరకాల మలుపులు తిప్పే ప్రేమ… ఈ ప్రేమ కథ కూడా ఒక మలుపు తిరగాలనుకుంది. తిరిగిందా? ఆమె నీడ కథ  చదవండి! … రచయిత బి.అజయ్ ప్రసాద్  50 ఏళ్ల కిందట బాదర్ల దశరధరామయ్య...

శివారెడ్డి కవితలు వినండి!

మనిషిని వింటాను   ఒక్క క్షణం నిరాశ మరుక్షణం ఆశ, పెద్ద ఆశ మహోద్యమమంత ఆశ పొద్దుటిపూట గాజుల శబ్దాలు వింటాను పూలశబ్దాలు వింటాను చెరువులో తొణుకుతున్న చిరునల్ల శబ్దాలు వింటాను వింటాను నేలను వింటాను ఆకాశాన్ని...

‘మో’ కవిత వినండి: తుఫాను వస్తే ఏం చేయాలి?

  (‘రహస్తంత్రి’ కవితా సంకలనంనుంచి)   ఇక్కడంతా చీకటి చీకటి తడితడిగా చిత్తడిగా ఉంది చీకటి గొంతు నులిమినట్లుగా అంచులు నుసిమినట్లుగా ఉంది.   ఉండుండి ఓ మెరుపు- కాని నిలవదు. నల్లని రాళ్లేవో చిట్లి...

ఒక మార్మిక వాస్తవికతలోకి……ఐ

శ్రీనివాస్ బందా స్వరంలో వినండి అఫ్సర్ కథ "ఐ"

రావిశాస్త్రి కథ “మొదటి నెల జీతం”

నలభైలనాటి మధ్యతరగతి ఆర్థికావసరాలని, ఆనాటి పరిస్థితులతోబాటు పేని ఒక హాస్యకోణంనుంచి ప్రదర్శించే ఈ కథానిక, ఆలోచించడానికి కూడా ప్రేరేపిస్తుంది.  

జగన్నాథ శర్మ కథ “నాన్నంటే..” వినండి!

నెత్తుటి స్పర్శని, ఆత్మీయత పరిమళాన్ని అతి హృద్యంగా అందించిన కథ. కదిలించి, తెరుచుకున్న కళ్ళని మరింత తెరచే కథ. మెత్తటి పసి చేతులతో గుండెని పిండి, కరుణాశ్రువులని వొలికించే తడి ఉన్న కథ.

ఆడియో / వీడియోలు