కాలమ్స్

మొదటి వాహన యోగం….

మే నెల, 1975 లో ఒకానొక ముహూర్తం నాడు అత్యంత ప్రతిష్టాత్మకమైన స్టాన్ ఫర్డ్ లో డాక్టరేట్ చేసి యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హ్యూస్టన్ లో ప్రొఫెసర్ గా ఉన్న హుస్సేన్ గారి దగ్గర పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలో గా అమెరికాలో నా మొట్టమొదటి ఇంజనీరింగ్...

అమెరికాలో అలా నా వెట్టి చాకిరీ……..

 అమెరికాలో అడుగుపెట్టిన మొదటి మూడు నెలలలో జీవనోపాధి కోసం చైనా వాళ్ళ రెస్టారెంట్ లో గిన్నెలు కడిగే ఉద్యోగం లాంటివి చేసిన నాకు యూనివర్శిటీ ఆఫ్ హ్యూస్టన్ లో పోస్ట్ డాక్టరల్ ఫెలో గా ఏమైనా అవకాశం ఉందేమో అడగడానికి ఒక...

కఠినసుందర కవితా ‘ప్రస్థానమూర్తి’

ప్రసాదమూర్తి ఇప్పటికీ తన ఊళ్లోనే ఉండిపోయారు. ఏమాత్రం ఎదగలేదు. ఏ నాగరికతలూ నేర్వలేదు. ఏ నగర సంస్కారాలూ ఒంటబట్టించుకోలేదు. తనకు మూలాలంటే ఇష్టం.