కాలమ్స్

మూడో ప్రపంచ యుద్ధం ఇదేనా?!!

చూద్దాం ఎన్ని కనువిప్పులు జరుగుతాయో, ఎన్ని నమ్మకాలు పటాపంచలవుతాయో, ఎన్ని మరీచికలు కనుమరుగవుతాయో, ఎవరం ఎక్కడ తెలుతామో! చూద్దాం చూద్దాం!!

ఇందిరా గాంధీతో అనుకోకుండా ఐదు నిముషాలు

ఆ ఎగ్జిబిషన్ అయిపోయాక వెనక్కి బొంబాయి వచ్చేసే ఇదంతా చెప్పగానే ఎవరూ నమ్మ లేదు కానీ నవ్వేసి ఊరుకున్నారు.

“నీ తలమీద కూర్చున్న ఆ ధన్య ఎవరు?”

కవులు చమత్కారాల కోసం ఏవేవో రాస్తారు. కానీ అసలు సంగతులు కూడా దాచి చెప్తారు. వెతుక్కోవడమే మనపని మరి!!!

ఐఐటీ లో ఎటూ….!

ఆ రోజు డిశంబర్ 11, 1967…..క్లాసులు పూర్తి చేసుకుని, హాస్టల్ 1 లో నా గది కి వచ్చి ఆ సాయంత్రం పూట అలా నడుం వాలుద్దాం అని పక్క మీద పడుకోగానే ….ఎక్కడి నుంచో ఒక చిన్న రణగొణ నాదం..అప్పటి వరకూ ఏ నాడూ వినని శబ్దం...

ఆమెకి రెక్కలిచ్చిన జేబురుమాలు!

దాదాపు వందేళ్లకిందటే ఒక పురుషరచయిత చదువుకుంటూ కొత్తగా రెక్కలువిప్పుకుంటున్న స్త్రీల కథ చెప్పడం ఆశ్చర్యమే!

తక్షణ న్యాయం – శాశ్వత అన్యాయం!

ఈ దేశంలో జనం ఒక భావోద్వేగ మూకగానో, ఉద్రేకాల గుంపుగానో కాక బాధ్యతాయిత సమాజంగా ఎప్పటికి ఎదిగేనో!!