లోపలి ఉక్క

ఎడారి ఎద లోగిలిలో

అవిరామ ఎలుక

గర్జించే ఏనుగై

ఊటబావి కలలో ఈదుతోంది

తుంటరి కాలేని

తాబేలు తొందరపాటుకు

గత భుజాన్ని చరచడం తప్ప

మజ్జనం ఒక అనాలోచిత సుకర్మ

గుర్రప్పరుగు దీక్షలో

గోళ యుగాల అనిద్రాణ పురుగు

లోకానికి ఒంటరి నిటారు మధ్యస్థ

సమయ లిప్తల

ఆదా కనుమోడ్పుల వివశ మేను

గాలి వీస్తుండగా తెరలు రేగే

వంత ఇసుకమేట

 

 

మైకపు ముసాబు కమ్మితే

గొడుగు విచ్చిన విసురు జల్లుల

సుతిమెత్తని తుళ్ళింత

పులకించే ముక్కు పంపే

పూల ఆవిరికి

నిచ్చెన మొలకెత్తిన అగాధం

కొండ కెలకుల మెల్లని రహస్య నడక వాగు

దిగులుదిక్కులో

ముసిమూతి చేయితీసి

ఆచ్ఛాదించని స్వైరం

కంపిత మొల మొగదల

మైదాన గోడలకి తెరలు కుట్టకుండా

అనుకోకుండానే చెంపిన్నీసు చేజారుతుంది

సీనా ఒళ్ళు పాకే చీమ.

*

 

 

 

 

 

Avatar

కె.రామచంద్రా రెడ్డి

Add comment

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

‘సారంగ’ కోసం మీ రచన పంపే ముందు ఫార్మాటింగ్ ఎలా ఉండాలో ఈ పేజీ లో చూడండి: Saaranga Formatting Guidelines.

పాఠకుల అభిప్రాయాలు