[ దేహంలోకి రాలేని దేశవాళి దురద ]

వెతికే చూపులేవో అందులో ఉండునేమో
దొరికే మాటలేవో అందులో ఉండవేమో
ఆలోచనలు కనిపించే ఆకాశంపై ఎగరగలవేమో
విరిగిపోయే వొరిగిపోయే వీడిపోయే
పారిపోయే ఆనందం ఎగరనీ
కనిపించనీయకు ఎప్పటికీ
నోరు తెరిచే అద్దాన్ని ఎవరికీ
ఆకలేస్తే ఎవరిని దేబరించాలో
ఈ చిందరవందర ఆత్మైనా దారి చూపుతుందా
విడదీసేది ఏదైనా
ఎక్కడుంటుందో చూసావా
చప్పుడు చేసే మాటలతో
ఓ వాక్యాన్ని
చప్పుడులేని నిశ్శబ్దంలో ఎలా బంధించాలి
ఓ అబందీ
బట్టలిప్పేసే పువ్వులు నిను చూస్తాయి
నీకెప్పటికీ తెలియదు నీ నగ్న హాసం
గోడలులేని గోడలు కావాలేమో
ఓ చనిపోయే సువాసనలో
ఎప్పటికో అక్కడెక్కడో
నీ కన్నీటి బొట్టు విగ్రహం ఉండనీ
*
చిత్రం: సృజన్ రాజ్ 

ఎం. ఎస్. నాయుడు

1 comment

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

 • ”’విరిగిపోయే వొరిగిపోయే వీడిపోయే
  పారిపోయే ఆనందం ఎగరనీ
  కనిపించనీయకు ఎప్పటికీ
  నోరు తెరిచే అద్దాన్ని ఎవరికీ
  ఆకలేస్తే ఎవరిని దేబరించాలో
  ——————————
  ఓ చనిపోయే సువాసనలో
  ఎప్పటికో అక్కడెక్కడో
  నీ కన్నీటి బొట్టు విగ్రహం ఉండనీ”’- కోల్లెజ్ పోయెం బావుందండీ.

‘సారంగ’ కోసం మీ రచన పంపే ముందు ఫార్మాటింగ్ ఎలా ఉండాలో ఈ పేజీ లో చూడండి: Saaranga Formatting Guidelines.

పాఠకుల అభిప్రాయాలు