చిత్రమేమోగానీ…

వాడు నాముందు కూర్చొని
అదే పనిగా మెక్కుతూ ఉంటే
నాకూ తినాలనిపిస్తుంది.

వాడు నా పక్కనే నిలబడి
నిలుపుకోలేక కక్కుతూ ఉంటే
నాకూ కక్కాలనిపిస్తుంది.

వాడు నా ముందే కూర్చొని
ఆవలింతలు చేస్తుంటే
నాకూ ఆవలింతలై వస్తోంది.

చిత్రమేమోగానీ వాడు నా ఎదుటే
పొద్దుట్నుంచీ ఇప్పటిదాకా పనిచేస్తూనే ఉన్నా
నాకు మాత్రం పనిచేయాలని తోచదుకాక తోచదు.

*

Avatar

ఎమ్. శ్రీధర్

1 comment

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

‘సారంగ’ కోసం మీ రచన పంపే ముందు ఫార్మాటింగ్ ఎలా ఉండాలో ఈ పేజీ లో చూడండి: Saaranga Formatting Guidelines.

పాఠకుల అభిప్రాయాలు