చిత్తరంజన్ మాస్టారు ఇంటర్వ్యూ 5

చెక్కు చెదరని జ్ఞాపకశక్తి ఆస్తి గా బ్రతుకుతున్న ఆ యోధుడిని ఆయన మాటలలోనే వినండి

కాశవాణి సంగీతం తో బ్రతుకులు చిగురించికున్న ప్రతి వాళ్ళకి ‘చిత్తరంజన్’ ఓ మరిచిపోలేని అనుభూతి. సరిగమల ఆరోహ, అవరోహణలే  ఉఛ్వాస, నిశ్వాసాలుగా మలుచుకున్న మనిషి చిత్తరంజన్ మాస్టారు. గాయకుడా, స్వరకర్తా, సంగీత సూక్ష్మాలు తెలిసిన రసజ్ఞుడా, సంగీత చరిత్ర శోధించిన పరిశోధకుడా, అన్నిటికి మించి సంగీతం ఆవహించిన నారద తుంబురుడా. ఏమో ఏదైనా తక్కువే అనిపిస్తుంది.

మహాభాష్యం చిత్తరంజన్ 25  ఆగస్టు 1938 లో పుట్టారు. సంగీత విధ్వంసురాలు తల్లి పేరిందేవి వీణ, వయోలిన్, హార్మోనియం లు అలవోకగా వాయిస్తుంటే పెద్ద కొడుకుగా చిత్తరంజన్ అలవాటుగా వీటిని చెవులకు ఎత్తుకున్నారు . ఎనిమిదో ఏట డెక్కన్ రేడియో లో పాడటం మొదలు పెట్టి పాటనే జీవన పథంగా చేసుకున్నారు.

15000 కు పైగా పాటలు స్వరపరచి, 8000 కు పైగా పాటలు పాడిన ఈయన బాలమురళి ప్రియ శిష్యులలో ఒకరు  కూడా.

ఎనభై ఏళ్ళ జీవిత ప్రస్థానం లో డెబ్బై ఏళ్ళ గా సంగీతమే సర్వస్వంగా జీవిస్తున్న మాస్టారు,  25 ఆగస్టు న పుట్టిన రోజు జరుపుకుంటున్న సందర్భంగా మరో సంగీత జ్ఞాని కలగ కృష్ణ మోహన్ గారు, ఛాయా తరపున ఆయనతో విస్తృతంగా సంభాషించారు. చెక్కు చెదరని జ్ఞాపకశక్తి ఆస్తి గా బ్రతుకుతున్న ఆ యోధుడిని ఆయన మాటలలోనే వినండి.

Avatar

కలగా కృష్ణమోహన్

Add comment

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

‘సారంగ’ కోసం మీ రచన పంపే ముందు ఫార్మాటింగ్ ఎలా ఉండాలో ఈ పేజీ లో చూడండి: Saaranga Formatting Guidelines.

పాఠకుల అభిప్రాయాలు