కవిత్వం

చుక్కలు పొడిచిన నేల

ఇంద్రధనస్సులో ఏడే రంగులని ఎవరన్నారు? ఇన్ని వందల రంగులు ఇలా విప్పారుతుంటే ఇక్కడేదో కవితానాట్యసంగీత లాస్య కూజితాల సమ్మేళనమేదో జరుగుతున్నట్లుంది ఒక ఆల్చిప్పలో పూచేదొకటే ముత్యమని ఎవరన్నారు? ఇన్ని వేల స్వాతిముత్యాలు ఇలా...

ఓదార్చేచేతులేవి

నువ్వు నడుస్తూనే ఉంటావ్ చూస్తూనే ఉంటావ్ తెలియని పరుగు పెడుతుంటావ్ వెంపర్లాటలో వెనుకబడరాదనే ఆశ చీకట్లను ఆర్పడానికి దీపం పెట్టే ప్రయత్నం చేయవు జీవితపు ఐస్ బర్గ్ ను ఢీ కొట్టి మునుగుతున్న బతుక్కి చిటికెనవ్రేలు కూడా అందించవ్...

తిర్యగ్రేఖ

1. వాస్తవానికీ భ్రమకు నడ్మ సన్నని సరళరేఖ కొమ్మను పట్టుకుని యాళ్లాడుతున్న పసితనం.ఫుట్ బాల్ పై పాకుతున్న చీమలా సమతలంపై సాగుతున్న పయనం.ఒక్కపాలిగా వేటకత్తితో వెదురుబద్దను చీల్చినట్టు, గాలిపొరల్ని దునుమాడుతూ దూసుకెళ్తున్న...

సంక్షోభం-నిర్బంధం

ఓ సంక్షోభ సమయాన నిశ్శబ్దం మేల్కొంటూ కాలం నిదురిస్తుంటుంది నల్లగా నిగనిగలాడుతూ చీకటికి నకలుగా కొన్ని జతల బూట్లచప్పుడు మలయమారుతపు గుండెచీల్చుకుంటూ వెళుతుంది నిశిని నమ్ముకొని బతికే రేయిపక్షులు బెదిరి చెదిరేలా వడివడి...

ఇల్లు వూడవడానికి ముందు

మరణం తర్వాతి మొదటి ఉదయాన స్నానం చేసే కోరికలేని ముహూర్తాన్ని ఎంచుకోవాలి చమటను ఆరేయడానికి పర్వతాల మధ్య ఓ దండేన్ని సిధ్ధం చేసుకున్నాక రాత్రిని మడతపెడుతూనే సూర్యుణ్ణి గది మధ్యలో వేలాడదీయాలి నువ్వు తాకని ఆకుల చప్పుళ్ళు...

ఒకరోజు – కొన్ని దృశ్యాలు

రోడ్డు మూలమలుపులో గుంపులు గుంపులుగా మనుషులు వాళ్ళది తలలు లేని మొండాల నడక   కొన్ని పిడికిళ్ళు మరికొన్ని గొంతులకు గొలుసులు వేసి తీసుకుపోతూ తలకిందులగానున్న సులీపో వాహనం   నిశ్శబ్దాన్ని ప్రతిధ్వనిస్తూ ఎప్పుడూ...

స్వేచ్ఛ కవితలు మూడు

వానలు 1 అప్పుడొకసారి సాయంత్రాన్ని మూసివేయాల్సొచ్చింది అంతే.. దడదడా రంగుల యుద్ధం.. విరహం మట్టి వాసనయింది రాలిపడినా ప్రవహించడం ఇప్పుడు ఉనికి.. నీకోసం నా ఎదురుచూపుల్లో పుట్టినవే వానలంటే...

లోపల ఎవరైనా ఉన్నారా?

వింటారా నీడలా ధూళిలా రాలిపోతున్న క్షణం? కంటారా తెర వెనుకటి చీకటి శిశిరంలో పెరపెరల నక్షత్ర రవం? వస్తారా వెనువెంటే తెగిన చిటికెన వేలు తప్పిపోయిన పిడికిట్లో దిగబడిన శూన్యం వెళ్తారా దిక్కులు చిక్కుపడిన శల్య పంజర రజం…...

ఊతకర్ర

ఒక్కసారి..కాదు..కాదు అనేకానేక సార్లు ఎన్నింటినో లెక్కలు వేస్తుంటాం కానీ దువ్వెనలో మెరిసే  వెండితీగ ఏనాడూ కళ్ళకు జిగేల్ మనిపించిందిలేదు గుండెలో గుభేల్ మనిపించిందీలెదు వేసుకున్న చీకటితెరని చీల్చి ఏ చంద్రకిరణం నుండి...