కవిత్వం

డ్రామా

1. ఇక్కడ ఈ బంధనాల్లోంచీ ఎవరూ పోల్చుకోలేని అదృశ్య రూపాన్ని ఊహిస్తాను. వర్ణరంజితమయమైన ఈ పరిసరశోభని తిలకించే కనులని నింపుకున్న వాక్యభరిత ప్రాణం ఉట్టిపడే కథల్ని పంపిస్తాను. 2. రాత్రి, చీకటిలోకి ఇంకుతోంది. విచ్చుకుంటోన్న...

నిదురలేని రాత్రుల్లో…

ప్రతి నిదురలేని రాత్రీ ఒక ప్రహేళిక నాకు ప్రతి నిదురలేని రాత్రికీ పూర్తికాని జోలపాటన్నేను. రాత్రి వాకిట్లోనే దొరుకుతాను నాకు నేనుగా. రాత్రి దోసిట్లోనే తేలతాను నల్లని సిరాగా. ఏ పాస్ వర్డ్ లూ, ఓటీపీలూ అడగకుండానే ఙ్ఞాపకాల...

నిశ్శబ్ద శూన్యం

సుషుప్తికీ స్వప్నానికీ నడుమ శపించిన కాలమొకటి కనులెంత మూసినా రెప్పల తాళం పడనివ్వదు పగటికి చితిపేర్చి రేయిలో ఇమిడి సేదతీరాలని ఉన్నా మనోవీధిలో దిగిన ముళ్ళకు నిదురంతా రుధిరమౌతూ ఉంటుంది అంతు తెలియని అలసట ఆగని కాలాన్ని...

అనేక

నిద్రలోంచి ఉలికి పడి లేచాను బరువెక్కిన రెప్పలు విచ్చుకొని  చూపులబాణాల్ని గోడలకి తగిలించాయ్ గోడలన్నీ శూన్యమై తెల్ల కాగితాలయ్యాయి ఆలోచనల్లోంచి ఇహంలోకి వచ్చాను కలం నా వేళ్ళమధ్య పొందికగా కూర్చుంది అల్మారా లోంచి పుస్తకాలన్నీ...

కాలింగ్ బెల్

తాటి కమ్మల గుడిసె మాకు రాజభవనం గోపమ్మ లచ్చయ్య అవ్వ తాతల కలల కోట మోరీ మీది బండపై అతిథుల అడుగుపడితే చాలు దొల్లిన సరిబండరాయి చప్పుడు అన్నదమ్ములకు, కోడండ్లకు మనవళ్ళకు మనవరాళ్ళకు అదొక సిగ్నల్ అందరి గుండెల్లో రాయి పడ్డట్టే...

ఖాళీ కన్నీరు

విదిలించిన రాజముద్రల నుంచి రాలిన ఎంగిలి మెతుకులే మహాప్రసాదాలు ఆకలి కడుపుల ఎలుకల పరుగులకు బోను భోజనమే పరిష్కారం దినసరి దుఃఖం సెలవు తీసుకోనంది సగటు శ్వాస పరిస్థితి విషమం * దేశం చేసిన అప్పుకు రోజు కూలీ ఈఎమ్మయి వడ్డీ కే...

చలి మాసం, చివరి పూలు కొన్ని

సందేహ మేల? సలికాలమంటే, సంకుల సమరమే! కానీ, పందేనికి.. పరువంతో పనేముంది? చలి పులికి కాపుకాసేది చలిమంటేగా? -కట్టెలతో కాకపోతే, రగిలే దేహాలతోనేగా! * అందరూ అంటారుగానీ అద్దం అబద్ధమాడదని- వెనక్కి తిరిగి చూడు, విడిచిన...

ఊపిరి సలుపదు

ఊపిరి సలుపదు గాలి ఆడదు భాషకు అందదు నోరు పెగల….. దు. అడవిని కమ్మేసిన చీకట్లలోకి రాజ్యాంగపు వెల్తురు సోకదు          ** చెరువుల్ని తోడి చేపల్ని పట్టినట్టు ఆదివాసీల్ని వెళ్లగొట్టి అడవిని కొల్లగొడ్తారు ఆదివాసి కంకాళాల...

(మో)మౌఢ్యం

నేను కడుపులో పడింది మొదలు నేను భూమి పై పడి ఎదిగే దాకా నన్నూ నా అమ్మని సాకింది  బహుజనులు నా అనాటమి ని అణువణువూ శోధించిన జీవ శాస్త్రవేత్తలు వారే నా మూగ రోదనలు పసిగట్టి రోగాన్ని నిర్ధారించ గల మానసిక వైద్యులు వారే వాళ్ళు...

(జరిగిన కథ) 

అన్ని దారుల్నీ వద్దనుకొని నవ్వే కళ్ళతో చేతులు చాచిన నిన్ను కలిశాకనే, ఈ యుగాల బీడుభూమి క్షణాల్లో  పరవశాన విరబూసింది!   మన చేతుల మీదుగా ఋతువులు ఎంత వేగంగా తిరిగాయనీ! ఓ రాత్రి ఆకాశం కింద నువ్వు చెప్పే కథ వింటూ కలలోకి జారిన...

నిర్యాణం 

ఒకరోజు మనం మిగలకపోవచ్చు మరెప్పటికీ చేరుకోలేని దూరాలైపోవచ్చు ఎవరికితెలుసు ఎవరెక్కడ దాగుంటారో చివరకు ఇప్పుడున్న ఉషస్సులూ ఉపోద్ఘాతాలూ అప్పుడేమవుతాయో, ఇప్పుడున్న పరిచయకథలన్నీ మనతో వస్తాయో రావో,  ఎలా తెలుస్తుందీ...

నాయిన

నల్లమోడం నెమలిలా పురియిప్పుకుంది నాయిన వసారలో కూకొని ఆకాసం వంక సూడబట్టే ఉరుము ఎంట ఆన దొడ్డ దొడ్డ సినుకుల్తో కుండపోతయింది నాయిన మొగం కేసి సూసా నల్లబోర్డు మీద తెల్లటి అచ్చరాల్ల ఆయన మనసు సదవబట్నా అమ్మ పోయినంక నాయిన్నుంచి...

చావుడప్పు

దబ్బుచ్చికి దబ్బుచ్చికి దబ్ దబ్ దబ్బుచ్చికి దబ్బుచ్చికి దబ్బుచ్చికి దబ్ దబ్ దబ్బుచ్చికి వాళ్లలా డప్పు కొడుతూనే ఉన్నారు అతను కాళ్లు లయబద్దంగా ఆడిస్తూ చేతులు గాల్లోకి విసురుతూ అలుపు లేకుండా చిందేస్తూనే ఉన్నాడు తాగిన మత్తో...

ఒకసారి వస్తావా?!

మిత్రమా ఒకసారి వస్తావా విశాఖసముద్ర సౌందర్యాన్ని నీ దోసిట్లో పోస్తాను కెరటాల రెక్కలపైకి ఎక్కించి పసిదనపు తుళ్ళింతలలో నిన్ను ముంచి నింగిలోకి ఎగరేస్తానునీ చేయి నా చేయి కలుపుకుని ఇసుకతీరాన్ని తాబేలు అడుగులుగా కొలుస్తూ తీపి...

తూనీగలు….

ఉదయాన్నే పుట్టిన సూరీడు మధ్యాహ్నానికి ఎండను ఏరులై పారిస్తున్నాడు అప్పుడెప్పుడో పురుడోసుకున్న గాలి మళ్లీ తిరిగి తనను కనమని నిన్నా మొన్నటి మొక్కల్ని వేడుకుంటోంది ఇన్ని కోట్ల మంది ఇంటా ఒంటా ఉప్పటి ఉప్పై పుడుతూనే వున్నా...

చెర రాయని వాక్యం

దేవుడు ప్రత్యక్షమై స్వర్గం కావాలో నరకం కావాలో  కోరుకోమన్నాడు   మరే ఆలోచన లేకుండా నరకానికి చేరుకున్నాను   చిన్నప్పుడెప్పుడో దారం తెంచుకొని ఎగిరిపోయిన గాలిపటం ఇపుడు దొరికింది   నన్ను ప్రేమించి...