కధలు

ఓ చలి సాయంత్రపు వేళ

మధ్యాహ్నం నుంచి చినుకు చినుకుగా వర్షం.  ఏడింటికే దట్టంగా చీకటి పరచుకుంది.  నీటిలో ముంచి తీసినట్లుగా మసక మసకగా దీపాల కాంతి.  భార్య పోయిన దగ్గర  నుంచి శ్రీధర్ కి ఒంటరితనానికీ, చీకటికీ తేడా పోల్చుకోలేకుండా ఉంది.  రాత్రి...

అత్తగారి అబద్దం

ఆరోజు సాయంత్రం ప్రీతమ్ ఇంటికి వచ్చేసరికి ఇంట్లో ఏదో కొత్తదనం కనిపించింది. ఇల్లంతా బాగా సర్దినట్టు, ఎప్పుడూ చెల్లా చెదురుగా పడి ఉండే వస్తువులు అమర్చినట్టు కనిపించాయి. అదనపు మంచం మీద పడేసి ఉండే ఉతికిన బట్టలూ కనిపించలేదు...

ఇత్తరాకుల తట్ట

తడికవతల ఉన్న వీధి స్తంబం లైటు వెలుతురు నీడ సుబాబాకుల్లోంచి టెంట్ మీదకి పడుతోంది. వర్షసూచికగా ఈదురుగాలి చిన్నగా మొదలైంది. ఆ గాలికి టెంట్ నీడ ఎవరో ఊయల ఊపుతున్నట్టుగా అటు ఇటు విసురుగా ఊగుతుంది. రాళ్ళ పొయ్యి పెట్టి వంటచేసిన...

ఒకడుంటాడు

The smarter you are, the more selective you become. –  Nikola Tesla నాలుగు బ్యాగ్రౌండ్లు ఇస్తా మీకు. నేనూ నా హీరోయినూ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడల్లా వాటిలో ఏదో ఒకటి మీరే సీన్లో వేసుకోండి, మాటిమాటికీ మమ్మల్ని డిస్టబ్...

ఎలచ్చన్లొచ్చేసేయ్!

“ముత్యాలు , పని ఐపోగానే ,ఆఫీసు గదిలోకి రమ్మని చెప్పమన్నారు అమ్మగారు” ‘ అదేంటి ఇంకా  పదకొండో తారీఖు !  ఏమన్నా  మళ్ళీ కొత్తగా పనులు పెంచుతారా? మొన్న విరిగిపోయిన, గాజుగ్లాసు కి జీతంలో పట్టుకుంటానని చెప్తారా ? పది రోజుల...

అతని గుర్తు

“హల్లో సర్ ! “ బార్న్స్ అండ్ నోబుల్ లో స్టార్ బక్స్  కాఫీ చప్పరిస్తూ స్లావేజ్ జిజేక్ ‘ ద పారలాక్స్ వ్యూ’  ని  తిరగేస్తున్న నేను ఎవరో పిల్చినట్టయి తలెత్తి చూసా! యెదురుగా కూర్చున్న మా చిన్నమ్మాయి కూడా తను చేస్తున్న మాథ్...

ఐ హేట్ ఇండియన్ రైల్వేస్!

1980 లో కాకినాడ కాలేజీలో ఎలెక్ట్రికల్ ఇంజినీరింగ్ రెండో సంవత్సరం చదువుతున్నప్పుడు ఓ రోజు నాన్న ఇంట్లోకొస్తూ చెప్పిన విషయం తనకి ఉద్యోగం పోయిందని. దాదాపు ముఫ్ఫై సంవత్సరాలు వేట్లపాలెం సగ్గుబియ్యం ఫ్యాక్టరీలో ఒళ్ళు...

‘జొరేసావు కత’ చెప్పిన సుందర్రాజు!

సుందర్రాజు ఏ కథ చదివినా ఇంతే! బోడెద్దు కత, గుండేలక్క కత ... నడిమింటి బోడెక్క బసివిరాలయ్యేద వరకు. ఆయన కథ ఏది కనిపించినా ఒదలకండి.

వుమెన్స్ మార్చ్

అయినా గవర్మెంటుకి వ్యతిరేకంగా ప్రొటెస్టులకీ వాటికీ వెళ్ళకుండా ఉంటేనే మంచిదండీ. ఏదో కొన్నాళ్ళిక్కడుండి  నాలుగు డాలర్లు సేవ్ జేసుకోని పోతే సరిపోతుంది.

సాయంబండ

సాయంబండ మా రంగస్థలం. ఒక వైపు జొన్న కల్లాలు, మరో వైపు పెసర కల్లాలు ఇంకో వైపు గడ్డి వాములు, పక్కనే కందివాములు, ఒక వైపు కర్మకాండలూ, మరో వైపు కుల పంచాయితీలు జరిగేవి

గోధుమ రంగు ఊహ

ఒక ఊహ ఉదయం నుండీ ఆరడి పెడుతోంది . ఆ ఊహ మొదటి సారి ఎప్పుడు కనుల ముందు తారాడిందో తెలియదు కానీ పదే పదే గుర్తుకు వచ్చి కొంత ఇబ్బంది పెడుతున్నది . రంగు రంగుల కలల ఊహలు కౌగిలించుకునే వయసు కాదు నాది . అందుకేనేమో ఆ ఊహ గోధుమ...