విమర్శ

Its Such A Beautiful Day

సినిమా కధలో పుట్టుకలు, చావులు, ప్రేమలు, విరహాలు, సామాజిక విప్లవాలు, యుద్ధాలు, ఇలాంటి big scale events ని తీసుకోవడానికి కారణం జీవితపు విస్తీర్ణాన్ని సాధ్యమైనంత ఎక్కువగా ఒడిసిపట్టుకోవాలనే. మన జీవితానికి మార్కర్స్ గా...

మనసుని తాకే పిల్లల సినిమాలు : అనిల్ బత్తుల

మంచి పిల్లల సినిమాకి ముఖ్యమైన లక్ష్యణాలు- పిల్లల దృష్టి కోణంలో ప్రపంచాన్ని చూడగలగటం.

ప్రశ్న కళ్ళల్లోనే ప్రశ్న True Detective

Satanic rituals కానీ, వాటి చుట్టూతా అల్లబడ్డ నమ్మకాలు కానీ ఒక ప్రత్యేకమైన imagery ని పుట్టిస్తాయి. క్రైస్తవ నమ్మకాల్లో సాతాను పరలోకం నుండి గెంటివేయబడ్డ ఒక మాజీ దేవదూత. ఐతే అతని దైవ మహిమ అంతా వెనక్కి తీసుకోబడినా...

ఇంకాస్త దగ్గిరగా హెమింగ్వే

2020 చివర్లో తెలుగు సాహిత్యానికి సుపరిచితులైన ఇద్దరు రవి వీరెల్లి, స్వాతి బండ్లమూడి ఒక మరచిపోలేని కానుక మనకి అందించారు. ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్వే నిజానికి మనకి బాగా తెలిసిన పేరే. హెమింగ్వే నవల “ద ఓల్డ్ మాన్ అండ్ ద...

వీరయ్య చెప్పిన మరో విషాద గాథ

    ఆఫ్రికా సాంప్రదాయం ప్రకారం బిడ్డ పుట్టగానే మొదటి సారిగా బిడ్డ చెవిలో మాత్రమే తన పేరు మెల్లగా చెప్పాలి ఆ తరువాతే సమాజానికి తెలియజేయాలి. తనెవరో తనకే ముందు తెలియాలన్న పురాతన ఆఫ్రికా సాంప్రదాయం వారు యిప్పటికీ పాటిస్తూ...