విమర్శ

అనుభవమే కవిత్వానికి బలం: గోపి

నేను ప్రధానంగా వస్తుత: కవిని. ఇతరేతరమైన అకడమిక్ పాలనారంగాల్లో మునిగితేలినా అవి నా కవితావేశాన్ని తగ్గించలేకపోయాయి.

అదే మొదటి కథ అంటే ఆశ్చర్యమే!

పేరొందిన పెద్ద పత్రికలేవీ ఈ కథను ప్రచురించలేదు. ఈ యాసలో రాస్తే పాఠకులకు భాష అర్థంకాదు, కథా ప్రమాణాలు లేవు అని తిరస్కరించారు.

నీరజ్ పదాల దుమారం మిగిలే వుంటుంది!

నీరజ్ ఇక లేడు. పూలతో మబ్బులతో పగటితో రాత్రితో కలిసిపోయి వందల పాటలు తను పాడీ మనతో పాడించిన నీరజ్ కన్ను మూశాడు. సినిమా పాటకి కవిత్వ అందాలన్నీ అద్ది వెళ్ళిపోయాడు.

“రాణీ, నీగొంతులో మిర్చిమసాలా ఘాటు వుందమ్మాయ్”

ఆమె మొట్టమొదటి పాట 1951లో పాడితే, 1953లో "దేవదాసు" లో పాడారు అంటే సుమారు పదీ, పదకొండేళ్ల వయసులో పాడారన్నమాట.

సోమాలియా మేక: ఎప్పటికీ నేటి కథ!

నిజానికి దేశవాళీ చర్మంకింద దేశవాళీ నివసించడం లేదు. అమెరికా, ఇంగ్లండ్, న్యూజిలాండ్, ఆస్ట్రేలియా, చైనా, జపాన్, జర్మనీ వంటి రాజ్యాలు నివసిస్తున్నాయి.