విమర్శ

తడి ఆరని సంతకం ‘పరావలయం’ కవిత్వం

       కవిత్వం రాయటానికి అవసరమైన వస్తువులను గూర్చి అవగాహనున్న ప్రతి కవికి ప్రతిదీ కూడా కవిత్వమై అల్లుకుపోతు పలకరిస్తుంది.  కవిత్వం సమాజంలో జరుగుతున్న అనేక  మార్పులను గూర్చి  లోతుగా అన్వేషణ చేయమంటుంది.  పాలనపరమైన...

ప్రశ్నించే స్వరం-ఝుండ్

మురికివాడల పిల్లల మనోవికాసానికి ఆటల ఆవశ్యకతను సున్నితంగా చెప్పటమేకాదు, అంతరాల పొరలను కళ్ళకు కట్టిస్తుంది ఝుండ్ చిత్రం.

నాయిన పాట కోసం ఎదురుచూపు…..

వెన్నెముక నిటారుగా నిలబెట్టి అన్యాయాన్ని నిలదీయ గలిగిన నిక్కచ్చితనం ఉన్నవాడు సుంకర గోపాల్!