విమర్శ

ఒక మహాకావ్యమంత ప్రేమ ‘కోల్డ్ వార్’

పదిహేనేండ్ల కాల వ్యవధి గల కావ్యం. నాలుగు దేశాల వైశాల్యం గల కావ్యం. ఒక యుద్ధానంతర దేశ చరిత్రలో జన్మించిన  కావ్యం.

నలుపు తెలుపుల జీవన దృశ్యకావ్యం ‘‘రోమా’’

సినిమా నిండా అంతర్లీనంగా 1971 నాటి మెక్సికో సమాజమూ, చరిత్రా, సంఘటనలూ ప్రతి ఫ్రేమ్ లో ప్రతి దృశ్యంలో కనబడతాయి. మనల్ని వెంటాడుతాయి.

అవును, ఆమె అస్తమించలేదు!

సావిత్రి ఎన్ని కవితలు రాశారని కాదు, ఆమె వొక్క కవితే చాలు. పది కాలాల కీర్తి తురాయి! సావిత్రి ఇప్పుడు మన మధ్య లేకపోయినా, ఆమె వాక్యాలు వుంటాయి. ఆ వాక్యాలను వెతికి పట్టుకొని ఈ  డిసెంబర్ ఇరవైన  మళ్ళీ మన ముందుకు తెస్తున్న...

బొడ్డుతాడు వెచ్చదనం కోసం చిన్నిమనసు తడుములాట

‘నాళ్’ లో కొన్నికొన్ని సందర్భాలలో  సత్యజిత్ రాయ్ ‘పథేర్ పాంచాలి’ లో కనిపించే లిరిసిజం స్థాయి కనిపిస్తుందంటే అతిశయోక్తి కాదు.