విమర్శ

దర్శకుడు హిట్టు ! రచయిత ఫట్టు?

   ‘‘ప్రతిరోజు పండగే’’ సినిమా చూశాను. ప్రథమార్థం నవ్వుల పువ్వులతో అక్కడక్కడ వికసించని మొగ్గలతో ముందుకు సాగిపోయింది. ద్వితీయార్థంలో మురళీశర్మ వచ్చి రావూ రమేష్ అండ్ టీమ్కి క్లాసు పీకి వెల్లిపోయే వరకూ చాలా బాగుంది. ఆ...

నిజానికీ ప్రేమ లేకుండా విప్లవం లేదు.

ఖ్వాబ్ (Khwaab) of love and revolution. ఈ పుస్తకం పేరు. దీనికి నాదైన మాటలు కొన్ని రాయాలి. రాయడం ఇష్టంలేక పోయినా ఎందుకు రాసుకున్నానో చెప్పేందుకైనా రాయాలి. రాయాలి. కానీ, రాయాలి అనుకుంటే సరిపోదు. దానికో ట్రిగ్గరింగ్...

జీవితమే ఒక కథనరంగం!

వ్యసనాలన్నీ చెడ్డవి కానవవసరం లేదు. కొన్ని కొన్ని మంచి వ్యసనాలు కూడా ఉంటాయి. ఆపకుండా పుస్తకాలు చదవడం అలాంటి ఒక మంచి వ్యసనం. కంటికి కనిపించిన మంచి మంచి పరభాషా కథలనల్లా తన భాషలోకి అనువదించి తనవాళ్ళకు అందించాలన్న తపన ఉంది...