విమర్శ

ప్రతి ఇంట్లో ఒక నిర్మలమ్మ…

పల్లెటూరిలో పని పాటలు చేసుకుంటూ, తన వాక్చాతుర్యంతో చుట్టూవున్న వారిని హద్దుల్లో పెట్టే పెద్దావిడ లాంటి వేషాలకు నిర్మలమ్మ ఫేమస్. అచ్చమైన మన జానపదుల తెలుగు ఉచ్చారణ ఆమె నోట పలికినంత బాగా ఇంకెవ్వరి నోటా పలకగా నేను వినలేదు...

అనేక నేనుల ఒక్క నేనే!

పలుచటి నీరెండలో వెలుపలి గాయాలకు తెలియకుండా మలాము రాసే పదాల పూత ఊర్మిళ కవిత్వం గజిబిజి గందరగోళాలకు తావులేకుండా , నదితో పడవ మాట్లాడినట్టు తన వాక్యాలు అలా నడిపించుకెడతాయి కళ్ళను అక్షరాలకు అప్పగించినతరువాత ఒక ధ్యానంలోకి...

 పింగారాలో కాంతారా

ఎల్లా పుగళుమ్ ఇఱైవనుక్కే – ఇది ‘దళపతి’ రజనీకాంత్ డైలాగు కాదు, ‘ఇళయదళపతి’ విజయ్ పాట కాదు. 22 – ఫిబ్రవరి – 2009 నాడు, ఎ. ఆర్. రహమాన్ ఆస్కార్ పురస్కారం అందుకున్నప్పుడు అకాడమీ...

నేలకి చెవొగ్గి చెప్పిన దృశ్యకావ్యం కాంతార 

ఇక్కడ ఎన్ని వందల గ్రామాలు కాంతార కథను పోలి ఉంటాయి, కానీ,  ఇక్కడ అటువంటి సినిమాలు ఎందుకు రావు ?