విమర్శ

పాపులర్ అపోహలకు ఇదే సమాధానం!

సత్యరంజన్ అందరిలాంటి వాడు కాదు. బ్యాంకులో ఓ మూల క్యాష్ కేబిన్ లో కూచుని ఒకటి నుండి వంద వరకూ లెక్కేసుకుని ఇంటికెళిపోయే రకం కాదు. అతనిలో సామాజిక స్పృహ, రాజకీయ చైతన్యం తన చుట్టూ ఉన్నవాళ్ళకెంతో ప్రేరణ కలిగిస్తాయి. సత్యరంజన్...

కత కొంచెం – తీత ఘనం

చక్కటి సినిమా తీయడానికి ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టనక్కర్లేదనీ, పాటలూ ఫైట్లూ అసలే అవసరం కావనీ, కథలో బలం- చూపించదల్చుకున్న విషయం మీద దర్శకుడికి పట్టూ ఉంటే సరిపోతుందనీ ఈ సినిమా మరోసారి రుజువు చేసింది.

తడి ఆరని సంతకం ‘పరావలయం’ కవిత్వం

       కవిత్వం రాయటానికి అవసరమైన వస్తువులను గూర్చి అవగాహనున్న ప్రతి కవికి ప్రతిదీ కూడా కవిత్వమై అల్లుకుపోతు పలకరిస్తుంది.  కవిత్వం సమాజంలో జరుగుతున్న అనేక  మార్పులను గూర్చి  లోతుగా అన్వేషణ చేయమంటుంది.  పాలనపరమైన...