విమర్శ

బతుకు గాయాల నెమరు “కంచె మీది పక్షి పాట”

కవిత్వం ఎప్పుడూ ప్రవహిస్తూ ఉండాలి. మనిషి వైపు ప్రవహిస్తూ ఉండాలి. మనిషి లోపలికి ప్రవహిస్తూ ఉండాలి. మనిషికై తపిస్తూ ఉండాలి. మార్పుకై తపిస్తూ ఉండాలి. ఆ మార్పులో మనిషికి అంటిన మకిలి కొట్టుకు పోవాలి. మనిషి చివరకు...

పిల్లల కోసం ఒక పెద్దాయన

నా చిన్నప్పుడు. కరీంనగర్ల జిల్లా తిమ్మాపూర్ మండల్  మల్లాపూర్ అమ్మ వూర్ల. హోళీకీ “జాజిరి జాజిరి జాజా” అని పాట పాడుకుంటా రెండు కోలలు పట్టుకుని (యిప్పుడున్న దసరా మాడ్రన్ కోలలు కాదు. చిన్న కట్టె దొరికినా అది కోల అయ్యేది) ...

నాతోనే ఉంటావు న‌న్నే న‌డిపిస్తావు …

పాట: మ‌న‌సా మ‌న‌సా మ‌న‌సారా బ్రతిమాలా త‌న వ‌ల‌లో ప‌డ‌బోకే మ‌న‌సా.. పిలిచా అరిచా అయినా నువ్ విన‌కుండా త‌న‌వైపు వెల‌తావ మ‌న‌సా.. నా మాట అలుసా నేనెవ‌రో తెలుసా నాతోనే ఉంటావు న‌న్నే న‌డిపిస్తావు న‌న్నేడిపిస్తావే మ‌న‌సా...

పాటల తోటమాలి పరేష్!

హిందీ పాటల్లోని ప్రత్యేకత ఏమిటంటే, సుకుమారంగా మఖ్మల్ మార్దవంతో గుండెలకు హత్తుకుపోతాయి. దోశీకి ఈ మంత్రాలు తెలుసు.