విమర్శ

‘తెలుగుసినిమా’ చెంప చెళ్లుమనిపించిన ‘‘పలాస’’

ఒక బాలా, ఒక పా.రంజిత్, ఒక వెట్రిమారన్ స్థానిక కథలకి ఇచ్చిన ప్రాధాన్యత కరుణ కుమార్ ఒక సినిమాతో తెలుగులోకి తీసుకురాగలిగారంటే చాలా గొప్ప విషయం.

దర్శకుడు హిట్టు ! రచయిత ఫట్టు?

   ‘‘ప్రతిరోజు పండగే’’ సినిమా చూశాను. ప్రథమార్థం నవ్వుల పువ్వులతో అక్కడక్కడ వికసించని మొగ్గలతో ముందుకు సాగిపోయింది. ద్వితీయార్థంలో మురళీశర్మ వచ్చి రావూ రమేష్ అండ్ టీమ్కి క్లాసు పీకి వెల్లిపోయే వరకూ చాలా బాగుంది. ఆ...