విమర్శ

నిజానికీ ప్రేమ లేకుండా విప్లవం లేదు.

ఖ్వాబ్ (Khwaab) of love and revolution. ఈ పుస్తకం పేరు. దీనికి నాదైన మాటలు కొన్ని రాయాలి. రాయడం ఇష్టంలేక పోయినా ఎందుకు రాసుకున్నానో చెప్పేందుకైనా రాయాలి. రాయాలి. కానీ, రాయాలి అనుకుంటే సరిపోదు. దానికో ట్రిగ్గరింగ్...

జీవితమే ఒక కథనరంగం!

వ్యసనాలన్నీ చెడ్డవి కానవవసరం లేదు. కొన్ని కొన్ని మంచి వ్యసనాలు కూడా ఉంటాయి. ఆపకుండా పుస్తకాలు చదవడం అలాంటి ఒక మంచి వ్యసనం. కంటికి కనిపించిన మంచి మంచి పరభాషా కథలనల్లా తన భాషలోకి అనువదించి తనవాళ్ళకు అందించాలన్న తపన ఉంది...

చరిత్రకెక్కువ – పురాణానికి తక్కువ “సైరా”!

ఇదెలాగూ దేశభక్తి సీజన్ కదా! అందుకు అనుగుణంగానే భారత్ మాతాకీ జై వంటి నినాదాలు సొమ్ములు కురిపిస్తాయని ఆ సూత్రాన్ని గుడ్డిగా ఫాలో అయిపోయారు.