విమర్శ

ప్రశ్న కళ్ళల్లోనే ప్రశ్న True Detective

Satanic rituals కానీ, వాటి చుట్టూతా అల్లబడ్డ నమ్మకాలు కానీ ఒక ప్రత్యేకమైన imagery ని పుట్టిస్తాయి. క్రైస్తవ నమ్మకాల్లో సాతాను పరలోకం నుండి గెంటివేయబడ్డ ఒక మాజీ దేవదూత. ఐతే అతని దైవ మహిమ అంతా వెనక్కి తీసుకోబడినా...

ఇంకాస్త దగ్గిరగా హెమింగ్వే

2020 చివర్లో తెలుగు సాహిత్యానికి సుపరిచితులైన ఇద్దరు రవి వీరెల్లి, స్వాతి బండ్లమూడి ఒక మరచిపోలేని కానుక మనకి అందించారు. ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్వే నిజానికి మనకి బాగా తెలిసిన పేరే. హెమింగ్వే నవల “ద ఓల్డ్ మాన్ అండ్ ద...

వీరయ్య చెప్పిన మరో విషాద గాథ

    ఆఫ్రికా సాంప్రదాయం ప్రకారం బిడ్డ పుట్టగానే మొదటి సారిగా బిడ్డ చెవిలో మాత్రమే తన పేరు మెల్లగా చెప్పాలి ఆ తరువాతే సమాజానికి తెలియజేయాలి. తనెవరో తనకే ముందు తెలియాలన్న పురాతన ఆఫ్రికా సాంప్రదాయం వారు యిప్పటికీ పాటిస్తూ...

పరేశ్ తనకు తానుగా వొక “కవిత”

ఎవరివల్ల అతని గొంతు గాయపడిందో గానీ ఈ రాత్రంతా తడిసిపోయిందతని పాటతో మరి ఈ రాత్రంతా అతను పాడుతూనే ఉన్నాడు.. ఆ పాట పాడిందీ నేనే, ఆ గాయపడ్డ స్వరమూ నాదే. వో చల్లని గాయపు స్పర్శ like a dry ice ఈ రాత్రి నన్ను గాయపరిచిన దోషి...