అనువాదాలు

నిజమైన ఉర్దూ వాది- మెహక్‌ హైదరాబాది!

"నాకు నేనే ఉర్దూ మాహోల్ (వాతావరణం) సృష్టించుకున్నాను. కొన్ని నెలలపాటు తెలుగు, ఇంగ్లిషు పేపర్లు బంద్ చేసి ఉర్దూ పత్రిక మాత్రమే చదివేవాడిని. "

ఇరాన్ ..

ఒరియా మూలం: సౌభాగ్య కుమార మిశ్ర తెలుగు అనుసృజన: వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు, వెనిగళ్ళ బాలకృష్ణ రావు.   ఇరాన్   ప్రతిఒక్కడి కళ్ళకీ గంతలు వాళ్ళు మొత్తం పదిహేడుమంది, మిగిలిన పని ఫైరింగ్‌ దళానిది, పదిహేడునిమిషాలుకూడా...

మిస్టర్ పీటర్సన్  లండన్ ప్రయాణం

మేమందరం బకింగ్ హాం ప్యాలెస్ గురించీ, బిగ్ బెన్ గురించీ మిస్టర్ పీటర్సన్ నుంచి చాలా తెలుసుకోవాలనుకున్నాం. అసలాయన మేము బాగా ప్రేమించే డయానాను చూడగలిగారా లేదా?

ఊతం

కార్పోరేట్ రంగంలో కొన్నేళ్ళు పని చేసి విరమించుకున్న స్మితా మూర్తి పర్యాటక రంగంలో ప్రవేశించి స్వతంగా ట్రిప్పిన్ ట్రావెలర్ అనే స్టార్ట్-అప్ కంపెనీ స్థాపించారు. అదే సమయంలో లైఫ్ వర్డ్‌స్మిత్ అనే కంటెంట్ ఫర్మ్‌ని...