అనువాదాలు

ఐదుగురు

మూలం: అమృతా ప్రీతం    “అదొచ్చిందా?” వరండాలో కొస్తూ ఒకామె ప్రశ్నించింది. “లేదు. ఇంక రాలేదు. వస్తూందేమో!” వరండాలో కూర్చొని ఉన్నావిడ జవాబిచ్చింది. ఆమె తీక్షణంగా గేటు వైపే కండ్లానించి చూడసాగింది...

మౌమిత ఆలం కవితలు-2

1 గాజా మృత శిశువుల కోసం ఎవ్వరూ జవాబివ్వరు.కానీ, ప్రతి రాత్రి ఒక స్వరం విలపిస్తూ వుంటుంది          — అఘా షాహిద్ ఆలీ కుళాయి విప్పే వున్నా ఒక్క నీటి బొట్టూ లేదు‌. ఇక్కడ దిగబడి స్థిరపడినవాళ్ళకే అన్నీ అధికారాలు. ఆహారం...

యానం

రచయిత: జయమోహన్   “ఇది ఇప్పట్లో కదిలేలా లేదు” అని గూగుల్ చూస్తూ చెప్పాడు రామ్. లక్ష్మీ స్టీరింగ్ మీద వేళ్ళతో తాళం వేస్తోంది. ఆమె కంగారుగానో చిరాకుగానో ఉన్నప్పుడు ఆమె వేళ్ళకు ఆ తాళం అసంకల్పిత చర్యలాగా మారిపోతుంది...

మౌమిత ఆలం కవితలు-1

మౌమితా ఆలం కవి, ఉపాధ్యాయిని,ప్రముఖ పత్రికలకు కాలమ్స్ రాస్తున్న రచయిత.ఆమె కవితలు, వ్యాసాలు ప్రముఖ పత్రికలలో ప్రచురించబడ్డాయి. ఆమె ఉత్తర బెంగాల్ లోని మారుమూల ప్రాంతమయిన  ‘ సిలిగురి’ ప్రాంతానికి చెందిన ముస్లిం...

పర్వతమంత నొప్పి       

1 పర్వతమంత నొప్పి ఉంది అది కరిగిపోవాలి ఈ హిమాలయాల్లోంచి ఒక గంగ ప్రవహించాలి ఈరోజు గోడలు పరదల్లా ఊగుతున్నాయి కానీ పునాది ఇంకా పెకలాల్సి వుంది ప్రతి వాడలో ప్రతి మూలలో ప్రతి పల్లెలో ప్రతి నగరంలో ప్రతి శవమూ చేతులు ఎగిరేస్తూ...

వానప్రస్థం

తమిళం: కి. రాజనారాయణన్ అనువాదం: గౌరీ కృపానందన్   కాలం మునుపటి లాగా లేదు. అయినా కూడా వృద్ధులకు మోజు తగ్గి పోయిందన్న విషయం పట్ల నాకు నమ్మకం లేదు. వీళ్ళు ప్రవర్తించే విధానాన్ని అనుసరించే అన్నీ జరుగుతుంటాయి. పొయ్యాళి...