అనువాదాలు

చెన్నై Pub! ఒక రౌండప్ – భాగం 5

అనువాదం: అవినేని భాస్కర్ డాన్స్ పేరుతో ఒప్పుల కుప్ప వయ్యారి భామ ఆడే అమ్మాయిలు డాన్స్ తారా స్థాయికి చేరే వేళవుతుంది. తొలిసారిగా కలిసివచ్చిన వాళ్ళతో కాకుండా వేరే వాళ్ళతో కలిసి డాన్స్ చేసే సమయం అదే. మీరు ముందే మందు...

లేడీస్ టాయ్లెట్లో…

అనువాదం: అవినేని భాస్కర్ లేడీస్ టాయ్లెట్లో ఏం జరుగుతుంది? పబ్బుల్లోని టాయ్లెట్లలో జంటలు ముద్దులు పెట్టుకుంటుంటారు, కౌగిలించుకుంటారు, మందు మత్తులో దుస్తులు తొలగించుకుని ఇంకా గాఢంగా పరస్పరం ప్రేమను పంచుకుంటూంటారు… అని...

తీరిక లేదా?! అయితే…ఇదొక దారి!

ఈ మధ్య Sally Rooney “Normal People” గురించి పత్రికల్లో జరుగుతున్న హంగామా చూసి ఆ పుస్తకం చదువుదామని ప్రయత్నించి పట్టుమని పది పేజీలు కూడా చదవలేకపోయాను. ఆవిడ శైలి నాకు రుచించలేదు. ఒకవేళ నేనేమన్నా మిస్...

స్వీటీ

అతి సాధారణమైన నేపధ్యం నుండి వచ్చినా, అసాధారణమైన కృషిచేసి నోబెలు పురస్కారంతో పాటు అనేక ప్రతిష్టాత్మకమైన పురస్కారాలందుకున్న టోనీ మారిసన్ మొన్న ఆగష్టు 5 వ తేదీన ప్రపంచ సాహిత్య చరిత్రలో భాగమైపోయింది. ఒక రచయిత గొప్పదనం ఎక్కడ...