అనువాదాలు

వాయిదాలలో ఆత్మహత్య ఎంత సౌఖ్యమో …

“ఇదివరకెవడో అనే ఉంటాడు. బహుశా ఆ అన్నదేదో నా కన్నా బాగానే అని ఉండొచ్చు”                   —  శ్రీశ్రీ నేను చదివి అర్థం చేసుకున్నంత వరకూ ఉర్దూ కవిత్వం విషయం లో శ్రీశ్రీ మాటలు అక్షరసత్యాలు. మీర్, గాలిబ్ ల...

టు పాక్ అనే ఒక తుఫాను గురించి…

టు పాక్ షకుర్ ,(లిసానే పారిష్ క్రూక్స్ )(జూన్ -16 1971-సెప్టెంబర్ -13 1996) అమెరికా రాప్ సంగీత ప్రపంచంలో ఉల్కాపాతంలా, ఆకాశంలో మిరిమిట్లు గొలిపేలా వెలిగి నేలరాలిపోయిన తార . జూన్ -16 ,1971 లో జన్మించి 25  సంవత్సరాలకే...

అంబేద్కర్, నీ పుట్టిన రోజు…

 -నామ్ దేవ్ ధసల్  ఇంగ్లీషు: యోగేశ్ మైత్రేయ   ఆ రోజు శుక్రవారమ్ అమ్మ బజారులో చాలా ఆతురతతో వొక పాఠాల పుస్తకాన్ని వొక పలకను రాతితో తయారైన వొక పెన్సిల్ ను కొన్నది ఆరోజు అమ్మ బాగా అలసిపోయింది లాంతరు వెలుగులో ఆమె నాకు...

మరుభూమిగా మారిన మాతృభూమీ!

శప్తభూమి! Curse:(Pablo Neruda)   బొరియలు బొరియలై మరుభూమిగా మారిన మాతృభూమీ! నమ్ము నా మాట: నీ వెలిబూది లోంచి నీవు నిరవధిక నీటిఊట మీది *నిర్మరణ నీరజమై పైకి లేస్తావు. ఎండి పిడచగట్టిన నీ నోరు పాలరిక్కల రొట్టెముక్క;...