అనువాదాలు

లైలా మజ్ను

లైలామజ్ను కావ్యం గురించి లైలామజ్ను పారశీక భాషలో నిజామీ గంజవీ (క్రీ.శ.1140- 1209) రాసిన మహాకావ్యం. నిజామీ మన నన్నయకంటే సుమారు నూరేళ్ళ తర్వాతివాడు. తిక్కనకు కొంచెం ముందువాడు. కందుకూరి వీరేశలింగంగారిచ్చిన తేదీని మనం...

నా ప్రేమనంతా….

నా ప్రేమనంతా అమాయకంగా  ఖర్చుపెట్టేసాను లెక్కలేనంత సంపదతో కావాల్సినవన్నీ కొనేసుకున్నాను ఒంటరితనపు సహచర్యంలో!   కొన్ని చాక్లెట్లు, తియ్యతియ్యటి పానీయాలు మరికొన్ని కామిక్ పుస్తకాలు కొనేసుకున్నా నా ప్రేమనంతా ఇలానే...

కొత్త వాక్యం.. భాషకు అవతల!

     అజ్ఞాత కెరటాల అవగాహనాతీత అర్ణవాలలోకి, ‘మెరపులీనే’ అవ్యక్త అసీమలలోకి, అస్తిత్వ విపర్యాలలోకి నా ప్రయాణం! – పాబ్లో సబోరియో (Pablo Saborio ).             పాబ్లో సబోరియో బహుముఖ కళాకారుడు. ఆధునికానంతర కవి. అమూర్త...

వాయిదాలలో ఆత్మహత్య ఎంత సౌఖ్యమో …

“ఇదివరకెవడో అనే ఉంటాడు. బహుశా ఆ అన్నదేదో నా కన్నా బాగానే అని ఉండొచ్చు”                   —  శ్రీశ్రీ నేను చదివి అర్థం చేసుకున్నంత వరకూ ఉర్దూ కవిత్వం విషయం లో శ్రీశ్రీ మాటలు అక్షరసత్యాలు. మీర్, గాలిబ్ ల...

టు పాక్ అనే ఒక తుఫాను గురించి…

టు పాక్ షకుర్ ,(లిసానే పారిష్ క్రూక్స్ )(జూన్ -16 1971-సెప్టెంబర్ -13 1996) అమెరికా రాప్ సంగీత ప్రపంచంలో ఉల్కాపాతంలా, ఆకాశంలో మిరిమిట్లు గొలిపేలా వెలిగి నేలరాలిపోయిన తార . జూన్ -16 ,1971 లో జన్మించి 25  సంవత్సరాలకే...