అనువాదాలు

ఇరాన్ ..

ఒరియా మూలం: సౌభాగ్య కుమార మిశ్ర తెలుగు అనుసృజన: వేలూరి వేంకటేశ్వర రావు, వెనిగళ్ళ బాలకృష్ణ రావు.   ఇరాన్   ప్రతిఒక్కడి కళ్ళకీ గంతలు వాళ్ళు మొత్తం పదిహేడుమంది, మిగిలిన పని ఫైరింగ్‌ దళానిది, పదిహేడునిమిషాలుకూడా...

మిస్టర్ పీటర్సన్  లండన్ ప్రయాణం

మేమందరం బకింగ్ హాం ప్యాలెస్ గురించీ, బిగ్ బెన్ గురించీ మిస్టర్ పీటర్సన్ నుంచి చాలా తెలుసుకోవాలనుకున్నాం. అసలాయన మేము బాగా ప్రేమించే డయానాను చూడగలిగారా లేదా?

ఊతం

కార్పోరేట్ రంగంలో కొన్నేళ్ళు పని చేసి విరమించుకున్న స్మితా మూర్తి పర్యాటక రంగంలో ప్రవేశించి స్వతంగా ట్రిప్పిన్ ట్రావెలర్ అనే స్టార్ట్-అప్ కంపెనీ స్థాపించారు. అదే సమయంలో లైఫ్ వర్డ్‌స్మిత్ అనే కంటెంట్ ఫర్మ్‌ని...

సముద్ర ప్రార్ధన

(కృష్ణ పక్షపు మసక వెన్నెల్లో, సముద్రపు ఒడ్డున, తన ఒడిలో నిద్రిస్తున్న పసివాడితో, చిన్న పడవలో ఖండాతర ప్రయాణానికి సిద్ధమైన ఓ సిరియా తండ్రి, క్షేమంగా ఒడ్డుకు చేర్చమని భగవంతుడిని వేడుకొనే… ఆర్తి ఇది. సముద్రాన్ని దాటే...