బతుకును ‘పరిపూర్ణం’ చేసుకున్న మనిషి

చిన్న చిన్న సమస్యలకే బెంబేలెత్తి డిప్రెషన్ లోనికి వెళ్ళేవాళ్ళకీ, ఆమె జీవిత కథ “వెలుగు దారులలో ....” ఓ చక్కటి మందు.

ఎందుకు రాశానంటే…

ఆయన తన ఆత్మకథలో కనబరచిన ఫ్రాంక్ నెస్,కుండబద్దలుకొట్టినట్టు విషయాన్ని బహిర్గతం చేయటం ఆశ్చర్యపరచేవే.

ఏపక్షికీ చెప్పకు  

కొండపై ఏమి వుందో
నేలకు తెలియనివ్వకు
మన్ను విరగబడి నవ్వుతుంది

కథా రచయితల కథన కుతూహలం 

“వేసవి కథా ఉత్సవం - 2018”  హైదరాబాద్ కి 70 కి మీ దూరం లో వున్న Hidden Castle Resort లో మార్చ్ 24, 25  తేదీలలో జరిగింది.

ఆ చలం ఊహలే ఇప్పటి సైన్సు : ప్రముఖ అనువాదకురాలు వసంత

ఆమె రచనలు ఎక్కడా అనువాదాలని చదువుతున్నట్టు అనిపించవు, స్వీయ రచనలలాగే అనిపిస్తాయి. ఇలాంటి కళ కొద్దిమంది అనువాద రచయతలలోనే చూస్తాం.

వీడియోలు