కాలమ్స్

అలా వచ్చి, ఇలా వెళ్ళిపోయిన కిషోర్!

నాకు తెలుగు సంగీత, నాటక, సాహిత్య, కళా రంగాలలోకి ప్రత్యక్ష పరిచయం చేసిన ఆ నలుగురిలో కిషోర్ ప్రత్యేకత కిషోర్ దే!

అభివృద్ది అనే ఉరితాడు

ఇదిగో ఇప్పుడు ఈ జూన్ నెలలో మరో శరాఘాతం! వీడూ తల్లిదండ్రులకు ఒక్కనాగొక్క కొడుకే! శివ. ఇద్దరు చిన్న బిడ్డలు, భార్య! మూడు రోజులే అయ్యిందట గల్ఫ్ నుండీ వచ్చి. బండిలో వెళుతూ ప్రమాదం బారిన పడ్డాడు. వూరంతా శోక సంద్రం.

ఒక అప్రకటిత యుద్ధం!

ఒక విగ్రహానికి మూడువేల కోట్ల రూపాయిలు ఖర్చు పెడతారట.  ఎవరి సొమ్ము అది?  విగ్రహాల మీద వందల, వేల కోట్ల రూపాయిలు ఖర్చు పెట్టే దేశం పేదవాడి ప్రాణాల్ని, సొమ్ముని దోచుకునేది కాదా?  ఎన్ని వేల రహదార్లు వేయొచ్చు ఆ డబ్బుతో?  ...

మహానటి సరే…ఆ రెండు సినిమాలు మరి!?

 కళకే జీవితాలు అర్పించిన ఆ కళాకారుల తపనలు ఎలాంటివి? వేదనలు ఎలాంటివి? వారి జీవితాలు ఎందుకు సుగమాలు, సుగమ్యాలు కాలేదు. ఇంతటి శాపాలు వెంటపెట్టుకుని జన్మించిన గంధర్వాది దేవతలా వాళ్ళు !!! 

నదిలో నీ ఛాయ

ఒక్కోసారి నది  ఎండిపోతుంది. అప్పుడు దానికి కాస్తంత మనసు తడి అవసరం - తిరిగి నదిగా మొలకెత్తడానికి. మాయా ప్రవరుడివైనా సరే రెండు కన్నీటి చుక్కలకైనా కరువేనా, అని కంటనీరు పెడుతుందేమో!!

ఇక అతన్ని నేను కలవలేను!

I need you, the reader, to imagine us, for we don’t really exist if you don’t. Vladimir Nabokov   ఇవాళ నేను కోల్పోయిన వొక ఉత్తమ చదువరికీ, మానవ ప్రేమికుడికీ తుది వీడ్కోలు చెప్పడానికి ఈ నాలుగు మాటలు రాస్తున్నాను...

కాలం, స్థలం:  అమ్మ

అమ్మ మాటల్లో దొర్లే సామెతలు పలుకుబళ్ళు అపురూపం. ఎంత చరిత్ర, సమాజం, జీవితం ఉంటుందో, జీవించడానికి పనికివచ్చే అనుభవజ్ఞానం ఎంత ఉంటుందో వాటిల్లో.

గుర్తింపు చేదా? అవార్డు విషమా?

ఇవాళ అనేక సమూహాలతో పాటు రచయితల శిబిరంలోనూ ఆర్థిక స్థితిగతులు మెరుగుపడ్డాయి. పుస్తకము కాదు, పుస్తకాలు వేస్తున్నారు.  తొలి రచనకు తొలి పుస్తకానికి అట్టే ఎడం ఉండడం లేదు. ఆవిష్కరణ సభలు, వాటి వేదికలు మారుతున్నాయి. అప్పట్లో...

నా జీవితాన్ని మార్చిన ఆ నలుగురూ…

నేను ఎప్పుడు హైదరాబాద్ వెళ్ళినా మా అక్క ఇంట్లోనే ఉంటాను. కిషోర్ కూడా ఉండవచ్చును కానీ “ఎందుకు వచ్చావురా?” అని మా అక్క అడిగితే “సినిమాలో వేషం కోసం” అని చెప్పే పరిస్థితి మన కుటుంబాలలో  లేదు కదా!

అన్నా చెల్లెలు, అమ్మా, అమ్మమ్మా!

పాపకి జడ వేస్తూ అమ్మ అంది “ అన్నయ్యతో గొడవ పడొద్దు చిన్నమ్మా. పాపం నోరులేని వాడు”. “ఎహె, ఎప్పుడూ నాకే చెప్తావే?” పాప కోపంగా జడ ముందుకేసుకుని వెళ్ళిపోయింది.   పాప నేల మీద విసిరేసిన బొమ్మలు సర్దుతూ అన్నయ్య అన్నాడు...